Pobijedi svoju predrasudu!

NVO Mladi Romi u saradnji sa debatnim klubom ,,Agora” počinje sa implementacijom projekta ,,Pobijedi svoju predrasudu”. Projekat se realizuje zahvaljujući Programu malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i trajaće do maja 2017.godine.

Iako Crna Gora ima dobar strateški okvir za zaštitu manjina i integraciju Roma, nedovoljno je pažnje posvećeno suzbijanju diskriminacije. Zbog toga će projekat ,,Pobijedi svoju predrasudu!", kroz rad sa mladima iz Crne Gore, doprinijeti podizanju svijesti o neophodnosti suzbijanja diskriminacije, rasizma i negativnih predrasuda koje se vezuju za romsku populaciju. Projektom će biti obuhvaćeno najmanje 300 mladih ljudi, starosti od 15 do 25 godina, iz 3 crnogorske opštine - Podgorice, Nikšića i Herceg Novog. Crnogorski tinejdžeri i studenti će imati priliku da u otvorenoj raspravi, sa ciljem razbijanja stereotipa vezanih za Rome, razgovaraju o gorućim temama i razviju analitički potencijal. U tu svrhu, debateri debatnog kluba Fakulteta političkih nauka ,,Agora” i NVO Mladi Romi su dizajnirali interaktivni model koji uključuje organizaciju Forum Teatra u srednjim školama u tri navedene opštine, uličnog performansa povodom Svjetskog dana Roma i 3 debate na visokoškolskim ustanovama.

Kroz Forum Teatar, vrstu performansa koja je nastala iz simultane dramaturgije, publika će moći direktno da učestvuje u predstavi i poistovjećuje se sa glavnim likovima, dok će debate dati priliku mladim ljudima da iz različitih perspektva sagledaju koliko zanemarana ili loše tretirana socijalna pitanja mogu imati negativne posljedice po društvo u cjelini. Kako bi što bolje prezentovali postignute rezultate i medijski targetrali što veću javnost, posebna pažnja će biti posvećena vidljivosti projekta, tj. pripremi anti-diskriminacijskog videa i promo materijala, ali i organizaciji završne konferencije. Krajnji cilj kojem težimo je podizanje razumijevanja o društvenom položaju socijalno ugroženih grupa na viši nivo i pružanje doprinosa u kreiranju tolerantnije sredine, neophodne za razvoj mladih.

                                                                                     

                                                                                    

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi