Waste no chance! - Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina

Projekat „Waste no chance“! ima za cilj da doprinese inkluziji rada i boljim uslovima rada Roma sakupljača sekundarnih sirovina. Pružiće izgradnju kapaciteta jedne od najugroženijih grupa nezaposlenih lica koja pripadaju romskoj manjini i nude održiva rješenja i institucionalne mehanizme u tom pogledu.

Specifični cilj projekta je poboljšanje radnih prava i produktivnosti Roma i ne Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz izgradnju kapaciteta i asocijaciju i biće postignut postizanjem očekivanih rezultata navedenih u nastavku, stvaranjem specifičnih koristi za svaku ciljnu grupu i korisnika, kao što slijedi:

1) Poboljšano znanje i zdravstvena zaštita sakupljača sekundarnih sirovina kroz obezbjeđivanje opreme i obuka o mjerama zaštite na radu;
2) Povećana konkurentnost i povećana produktivnost sakupljača sekundarnih sirovina kroz udruživanje i ciljane obuke;
3) Izrađeno lokalno partnerstvo između sakupljača sekundarnih sirovina, poslovnih kompanija i lokalnih vlasti.

Opširnije...

Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Ovaj projekat je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog  sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija kako bi one mogle da utiču na proces integracije Roma, politiku socijalne inkluzije, smanjenje diskriminacije, međuetnički dijalog, društveno - ekonomski razvoj i prava građana. 

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi