Istorijat

NVO Mladi Romi – Herceg Novi registrovana je 10. maja 2005 godine.

Jos i prije osnivanja same organizacije, većina naših članova je imala iskustvo u nevladinom sektoru, radeći kao volonteri u Udruženju Roma Boke Kotorske (URBK) kroz učešće u projektima u oblasti obrazovanja i očuvanja romske kulture.

Osnivači NVO Mladi Romi su: Samir Jaha, trenutno na poziciji izvršnog direktora, Mehmet Beriša, Anita Zećiri, Zafer Tafa i Sanja Knežević. Aktivisti i osnivači organizacije bili su polaznici OEBS-ovog programa “Jačanje romskog liderskog potencijala”, posredstvom kog su stekli nephodna znanja i vještine za rad u nevladinom sektoru.

 

Počeci

Program rada naše organizacije osmišljen je na osnovu istraživanja stanja i problema romske populacije u opštini Herceg Novi, te na osnovu ličnog iskustva aktivista iz dotadašnjeg rada u  nevladinom sektoru. Tada osmišljena platforma djelovanja predstavljena je lokalnoj samoupravi uz podnošenje zahtjeva za obezjeđivanje prostorija za rad. Lokalna samouprava je ukazala povjerenje NVO Mladi Romi, nakon čega su  zajednički razrađeni koraci za pokretanje projekta Romski centar, kancelarije koja aktivno radi od 1. decembra 2006. godine.  

Zavod za zapošljavanje - Biro rada Herceg Novi takođe je prepoznao značaj ove inicijative i finansirao obavljanje pripravničkog staža na 6 mjeseci za Mehmeta Berišu, koji je radio u Romskom centru.

Polazeći od iskazanog interesa da doprinese svrsishodnijem ispunjavanju obaveza iz potpisane Deklaracije o Dekadi inkluzije Roma 2005 – 2015. godine, te poboljšanju socijalnog položaja romskog stanovništva, Opština Herceg Novi je pokrenula niz aktivnosti na lokalnom nivou. Jedna od aktivnosti bilo je povezivanje sa aktivistima naše organizacije, koje je lokalna samouprava smatrala adekvatnim partnerima za ostvarenje zacrtanih ciljeva, budući da su u pitanju bili mladi, obučeni ljudi spremni da uče i doprinesu boljem položaju članova njihove zajednice.

U skladu sa navedenim, ciljna grupa i krajnji korisnici aktivnosti NVO Mladi Romi su u početku bili Romi i Romkinje iz Herceg Novog, njih oko 300, koji su nastanjeni u ovoj opštini već blizu šezdeset godina. Danas, međutim, naše aktivnosti dopiru do svih Roma i Romkinja koji žive u Crnoj Gori.

 

Prve aktivnosti:

 • Krenuli smo od pribavljanja podataka i evidentiranja Roma u Herceg Novom i formirali bazu podataka;
 • Obezbjedili stipendije za sve studente i redovne i vandredne srednjoškolce uz podršku Fondacije za stipendiranje Roma;
 • Obezbjedili drva za ogrijev, ljekove, hranu  i pravnu pomoć za starija lica u Herceg Novom godine uz podršku Međunarodne organizacije za migracije;
 • Konkurisali za sredstva projektom „Obuka na računarima“ kod Opštine Herceg Novi;
 • Učlanili se u Koaliciju NVO „Romski Krug“;
 • U partnerstvu sa Centrom za romske inicijative iz Nikšiča, implementirali projekat „Istraživanje o običajima i tradiciji kod Roma“;
 • Uspostavili saradnju sa Fondacijom za stipendiranje Roma i Zavodom za zapošljavanje, te učestvovali u realizaciji projekta „Romi vidljivi na tržištu rada“;
 • Organizovali proslavu Svjetskog dana Roma;
 • Uspostavili saradnju sa Vladinom kancelarijom za ravnopravnost polova, te učestvovali u projektu „ Romkinje to mogu II“;
 • Izradili strateški plan za aktivnosti organizacije u narednih tri godine.
 • Tokom 2006/07. godine, NVO Mladi Romi uglavnom posvećuje pažnju povezivanju i podsticanju mladih ljudi u romskoj zajednici na konkretne akcije i inicijative, osposobljavanju tinejdžera za razvijanje individualnih potencijala u korist ličnog i kolektivnog napretka.

 

U godinama koje su uslijedile, NVO Mladi Romi je konstantno radila na unaprjeđenju organizacijskog menadžmenta, ali prije svega na poboljšanju uslova romskog stanovništva kroz realizaciju aktivnosti usmjerenih na obrazovanje nepismenih – posebno opismenjavanje mladih djevojaka i žena, povećanje nivoa učešća u predškolskom obrazovanju, dopunu osnovnog obrazovanja, pokretanje zanatskih kurseva, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika i poslovnih sekretara. Najveći broj aktivnosti bio je posvećen poboljšanju nivoa obrazovanja i podizanju svijesti o značajaju adekvatne zdravstvene zaštite.

Svojim posvećenim radom od male, lokalne organizacije, NVO Mladi Romi je izrasla u kredibilnog partnera nacionalnih i lokalnih institucija i međunarodnih organizacija. Od 2013. godine, NVO Mladi Romi je izabrana za kontakt organizaciju za Dekadu uključenja Roma.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi