Katarina Jočić

Katarina Jočić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad, a trenutno je na magistarskim studijama iz iste oblasti. Radno iskustvo je sticala u Ministarstvu pravde – Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, gdje je u okviru Odsjeka za ispitivanje ličnosti vršila procjenu rizika i određivanje programa tretmana za zatvorenike koje dolaze na izdržavanje duge zatvorske kazne.Pored toga bila je angažovana na projektu Centra za prava djeteta Crne Gore „Podrška uz stanovanje“, a posjeduje i iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, u okviru rada u NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“. U NVO „Mladi Romi“ je angažovana od decembra 2018. godine kao koordinatorka regionalnog projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg