Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova

NVO Mladi Romi je u partnerstvu sa NVO Ruke iz Herceg Novog, započela sa implementacijom projekta „Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova“ Projekat je finansiran od strane Ministarstva finansija sredstvima Evropske Unije. U ovom pilot projektu biće uključene 24 dugoročno nezaposlene žene sa teritorije Kotora, Herceg Novog i Tivta.

                             

Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju ekonomskih i socijalnih prava Romkinja i ostalih dugotrajno nezaposlenih žena sa teritorije Herceg Novog, Kotora i Tivta, kroz uključivanje na tržište rada. Projekat će doprinjeti povećanim mogućnostima njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, što će biti omogućeno kroz niz treninga, obuka i radionica, izgradnju partnerstava, kao i saradnju sa relevantnim organizacijama civilnog društva.

Kroz ovaj projekat, eksperti iz oblasti izrade nakita i rukotvorina, finansijskog upravljanja i administracije, menadžmenta i marketiga će putem radionica i praktične obuke, prenositi svoja znanja ženama, koje budu uključene u projekat. Nakon završene obuke iz pomenutih oblasti, polaznice projekta će biti angažovane u periodu od sedam mjeseci. Na taj način će imati priliku da stečeno znanje i vještine pretoče u unikatni nakit i rukotvorine koje će svoje mjesto naći na sajmovima i feštama, kao i nštandovima u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi