Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012 - 2016 i prateći akcionih planovi na nacionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori podržavaju stanovište da je poboljšanje položaja romske populacije teško ostvarljivo bez odgovarajućeg učešća Roma i Romkinja u javnom životu.

Iako je izvjesno da političko i sindikalno djelovanje može da doprinese poboljšanju ekonomskog, socijalnog i obrazovnog statusa manjinskih zajednica, Romi su ipak u velikoj meri isključeni iz ravnopravnog učešća u javnim poslovima (res publica).

Ovaj projekat, stoga, ima za cilj da doprinese zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje. Specifični ciljevi projekta su: 1) Poboljšana znanja predstavnika Roma da učestvuju u oblikovanju političkog i javnog života CG; 2) Institucionalizovani mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava romskih i ne - romskih radnika koji rade na održavanju gradske čistoće.

Glavne aktivnosti predviđene ovom akcijom su organizovanje treninga za romske aktiviste o zagovaranju za ljudska prava, političkom sistemu Crne Gore, javnim politikama i odnosima sa javnošću. Pored toga, organizovaće se i treninzi o sindikalizmu za radnike koji rade na održavanju gradske čistoće.

Projekat će trajati 15 mjeseci, počevši od 1. februara 2016. godine. 

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicijom Romski krug, a njegovu implementaciju podržava Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

 

 

                                                                  EU

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi