Irijana Rizvanović: Jezici su prozor u svijet

Dvadeset jednogodišnja Irijana Rizvanović iz Bijelog Polja, sa ljetnjom adresom u Podgorici, asistentkinja je na programima u našoj organizaciji.

Od septembra će biti studentkinja engleskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Irijana, čije ime znači mir, već ima dvije diplome - Srednje stručne škole i Elektro-ekonomske, a sigurni smo da će postati vlasnica još najmanje jedne. Sa njom smo razgovarali o angažmanu u NVO Mladi Romi, dugom putu ka obrazovanju, putovanjima i planovima za budućnost.

Opširnije...

Zineta Selimović: Romi žele da budu dio savremenog svijeta

Organizacija Romi sa sjevera kojom rukovodi Zineta Selimović iz Bijelog Polja, čini sve da osnaži Rome i Romkinje da aktivno participiraju u društvu. Selimović poručuje da je saradnja između romskih NVO najvažnija, a plod tog timskog rada sigurno će biti sladak i prepoznat od ostalih NVO i većinske populacije. Zinetin doprinos je naročito bio vidljiv tokom krize izazvane pandemijom kovida-19. Talas koji je zapljusnuo romska naselja, nije ih preplavio zahvaljujući njenim podvizima. Pozivala je sugrađane da ostanu kod kuće i sačuvaju svoje i zdravlje drugih, porodicama dopremala hranu i sredstva za higijenu... Naučila nas je solidarnosti, jedinstvu, pokazala koliko je važno brinuti o drugome. O obukama, projektima koje sprovodi, gorućem stambenom pitanju i ostalim problemima RE populacije u Bijelom Polju razgovarali smo sa, slobodno možemo kazati, jednom od heroina romske zajednice.

Opširnije...

Rozana Božović: Mi Romi možemo nešto postići jedino ako se držimo zajedno

Rozana Božović, predstavnica NVO Romski pokret iz Bijelog Polja, kaže da nikada neće odustati od edukacije – formalne i neformalne, uprkos poteškoćama, jer samo na taj način može pomoći svojoj zajednici. Iako mlada, preko NVO Romski pokret, naša je aktivna saradnica. Trenutno pomaže pri upisu romske djece u vrtiće, osnovne i srednje škole u okviru projekta „Novi početak za 500 RE učenika“ jer, kako poručuje, uključivanje djece u obrazovni sistem mora biti „prirodna stvar“. Rozana je učestvovala u brojnim projektima, radila u Srednjoj stručnoj školi, a nakon kampanje Respect, njeno lice u Bijelom Polju postalo je prepoznatljivo. Ime joj se često pominje u medijima, a zašto je ova vrijedna i sposobna djevojka zaslužila i mnogo više, saznajte u redovima koji slijede.

Opširnije...

Osnažena RE zajednica u opštini Bijelo Polje

Posredstvom ROMACTED programa, facilitator na programu, Rafet Mulić u Bijelom Polju, organizovao je 19. i 24. juna sastanke Lokalne akcione grupe iz ove opštine. Sastanci LAG-a su organizovani s ciljem osnaživanja pripadnika/ca RE zajednice, kako bi izrazili svoje interese u vezi rješavanja problema u zajednici. U clju formulisanja konstruktivnih prijedloga za promjenu stanja u RE zajednici, na sastanku je bilo riječi o stambenim problemima Roma u naselju Rakonje, uređenje romskog naselja Strojtanica, kulturnoj integraciji Roma u opštini. 

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi