Treći trening o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

U hotelu Palas, u Petrovcu, od 23. do 25. novembra je održan treći trening o odnosima sa javnošću, i relevantnim aspektima javnog nastupa u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”. Ovaj trening jeu okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, a uslijedio je nakon dvije obuke- o demokratiji i ljudskim pravima, kao i političkom sistemu Crne Gore i javim politikama.

Predavanje kao i praktični dio trodnevnog treninga su vodili predavači mr Radoje Cerović, psiholog i mr Bego Begu. Predavači su pripremili program baziran na javnom nastupu kao i metodama i tehnikama istog. Program je obuhvatao tri ključna aspekta. Prvi dio obuke se odnosio na prezentacione vještine i to govor tijela, efektivno korišćenje glasa, obraćanje publici, dok je u drugom i trećem dijelu bilo riječi o usvajanju pravila i tehnika o pisanju saopštenja za medije i javnost, kao i načinu korišćenje društvenih mreža. Psiholog Cerović je takođe govorio o skrivenoj strukturi međuljudske komunikacije, o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji kao skrivenoj strukturi, sinhronizaciji neverbalnih elemenata i njihovog uticaja na komuniciranje. Učesnici su imali priliku da čuju o predrasudama kao prirodnom elementu ljudske komunikacije kao i stresu i upravljanju istim. Zatim, šta su to negativna i traumatska iskustva, hronični stres i njegov uticaj na komunikaciju. Pored teorijskog dijela, većina učesnika je iskoristila pravo i aktivno učestvovala na treningu dajući komentare i postavljajući pitanja. Učesnici smatraju da se njihovo znanje o temama koje su bile zastupljene na treningu, u odnosu na period prije pohađanja istog, poboljšalo u velikoj mjeri. Smatraju da će stečeno znanje primijeniti u svakodnevnom radu kroz unaprijeđene komunikacione vještine, i da će to doprinijeti poboljšanju javnog nastupa, što je bio jedan od glavnih ciljeva ovog treninga.

 Kroz sljedeće faze projekta, i to kroz treninge o simulacijama parlamentarnih debata, koje će uslijediti, nastaviće se edukacija i unaprijeđenje uključenja mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, što je glavni cilj i svrha ovog programa studentskog aktivizma.

 

III_3.jpg

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi