Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih Uniji slobodih sindikata Crne Gore

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, koja je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“, posjetili su 12. juna Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, koja je naš partner na ovom projektu.

Članovi Radne grupe su imali priliku da se upoznaju sa radom Unije slobodnih sindikata, sa procesom sindikalnog organizovanja, s posebnim akcentom na radnike komunalnih preduzeća. Takođe, imali su priliku da se bliže upoznaju sa položajem radnika romske populacije, mladih, kao i osoba s invaliditetom sa aspekta Unije slobodnih sindikata. Nova saznanja i informacije od izuzetnog su značaja za formiranje preporuka koje će se naći u publikaciji za unaprijeđenje javnog aktivizma i položaja romske zajednice, mladih i osoba s invaliditetom.

Projekat ''Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima'' finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kroz Nacionalnu šemu podrške za Crnu Goru (CBSS), a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi