Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih Direktoratu za mlade

  • Štampa

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 19. juna Direktorat za mlade, u okviru Ministarstva sporta i mladih.Radna grupa je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“.

Tom prilikom, prisutnima se obratila predstavnica institucije Danijela Vujošević. Ona je članove Radne grupe upoznala sa radom Direktorata za mlade, sa aktivnostima koje su usmjerene na unaprijeđenje samog položaja mladih. Tim povodom članovi Radne grupe su upoznati i sa omladinskim servisima, kao i programima od javnog interesa za sve mlade, koji će se implementirati u predstojećem periodu. Zaključeno je da je podsticanje participacije mladih od izuzetne važnosti, kao i da do poboljšanja položaja mladih može doći samo uz zajednički doprinos svih strana koji imaju servise za mlade. Takođe, članovi Radne grupe su postavljali pitanja vezana za položaj pripadnika romske populacije, mlade, kao i osobe sa invaliditetom, posebno u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Nova saznanja i informacije će biti od izuzetnog značaja za formiranje preporuka koje će se naći u publikaciji za unaprijeđenje javnog aktivizma i položaja romske zajednice, mladih, kao i osoba s invaliditetom.

Projekat ''Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima'' finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kroz Nacionalnu šemu podrške za Crnu Goru (CBSS), a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.