Posjeta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih i predstavnici NVO ‘’Mladi Romi’’ posjetili su 21. juna 2019. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ova prilika koristila je članovima Radne grupe da se bliže upoznaju sa ulogom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, te njegovom strukturom i nadležnostima u kontekstu zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava i sloboda.

U aktivnom razgovoru sa predstavnicima Ministarstva, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konkretnim mjerama i aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi, s posebnim naglaskom na Rome/kinje, pri čemu je posebno prepoznata uloga Odjeljenja za unaprijeđenje i zaštitu prava Roma i Egipćana. Nova saznanja i informacije biće vrlo značajne u kreiranju publikacije koja će sadržati preporuke za javni aktivizam i unaprijeđenje položaja romske zajednice, mladih i osoba s invaliditetom u oblastima zapošljavanja i obrazovanja.

Ova posjeta organizovana je u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima''. Projekat finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kroz Nacionalnu šemu podrške za Crnu Goru (CBSS), a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

 

 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi