Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

  • Štampa

Predstavnici NVO Mladi Romi i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 12. juna instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsman). Radna grupa za javni aktivizam mladih formirana je od učesnika koji su pohađali Program studentskog aktivizma, u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima!''

Ispred institucije, prisutnima su se obratili zamjenik Ombudsmana, g. Siniša Bjeković, i savjetnice Milena Krsmanović i Dina Knežević. Oni su prisutnima predstavili mandat Zaštitnika, procedure podnošenja pritužbi i postupanje po njima. Uz to, učesnicima su pojašnjena pravila koja se primjenjuju u sprovođenju testa diskriminacije, razliku između nejadnakog postupanja i diskriminacije kao i razliku između oblika i područja diskriminacije.

Članovi Radne grupe postavljali su pitanja vezana za rad Ombudsmana u oblastima obrazovanja i zapošljavanja, s posebnim osvrtom na pripadnike romske zajednice, mlade i osobe s invaliditetom. Na ovaj način, članovi Radne grupe stekli su bolji uvid u rad institucije i saznali važne informacije koje će se naći u publikaciji koja će sadržati preporuke za javni aktivizam i unaprijeđenje položaja romske zajednice, mladih i osoba s invaliditetom u oblastima zapošljavanja i obrazovanja.

Navedena aktivnost se realizuje u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“. Projekat finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kroz Nacionalnu šemu podrške za Crnu Goru (CBSS), a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.