Svečana dodjela sertifikata učesnicima programa ''Glas studentima''

U okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!“, organizovana je svečana dodjela sertifikata učesnicima Programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”. Dodjela sertifikata je održana 8. aprila u EU Info Centru, u Podgorici. Učesnicima su dodijeljeni sertifikati povodom uspješno završenog Programa studentskog aktivizma. Program su pohađali studenti, aktivisti romske i većinske populacije.

Cilj samog projekta je unaprijeđenje uključenja studenata i aktivista romske i većinske populacije u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, kako bi na što efikasniji način uticali na kreiranje javnih politika i na proces donošenja odluka. U okviru Programa su održana četiri seminara. Kroz seminare koje su učesnici pohađali, organizovane su edukacije na teme demokratije i ljudskih prava, političkog sistema Crne Gore i javnih politika, relevantnih aspekata javnog nastupa, kao i parlamentarnih debata. Pored seminara, organizovane su i simulacije parlamentarnih debata, i to dvije na Fakultetu političkih nauka i dvije na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Na svečanoj dodjeli sertifikata učesnicima su se obratili programska menadžerka Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mladenka Tešić, ispred Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović, kao i Samir Jaha, ispred NVO Mladi Romi.

Na ovaj način završen je jedan ciklus koji se odnosio na edukaciju studenata kroz organizaciju seminara. Rad sa određenim studentima će se nastaviti kroz formiranje radne grupe koja će se baviti nacrtom monitoringa i planom zagovaranja za javni aktivizam mladih u Crnoj Gori.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi