Simulacija parlamentarne debate na Pravnom fakultetu, u okviru Programa studentskog aktivizma

  • Štampa

Tema o kojoj su učesnici Programa studentskog aktivizma raspravljali i predlagali amandmane je bio Zakon o izboru odbornika i poslanika. Razlog za ponovno raspravljanje o ovom Zakonu je između ostalog, taj što će upravo ovaj Zakon biti tema parlamentarne debate koja će uslijediti 8. aprila u Parlamentu Crne Gore. Događaj u Parlamentu će biti završna simulacija parlamentarne debate, i to povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma.

Formirane fiktivne partije -Socijaldemokratska ideja, Narodna pravda, Rame uz rame, Ujedinjena socijaldemokratska partija, kao i nezavisni poslanici predložili su veći broj amandmana ovog Zakona. Iako je predložen veći broj amandmana, učesnici su se složili da predmet rasprave u Parlamentu povodom Svjetskog dana Roma, za koji se pripremaju na Pravnom fakultetu, budu tri ključna aspekta: politička participacija romske populacije, veća zastupljenost žena na izbornim listama, kao i veća pristupačnost cjelokupnog izbornog procesa za osobe sa invaliditetom.

Trening je završen evaluacijom učesnika, koji su prisustvovali simulaciji parlamentarne debate na Pravnom fakultetu. Nakon završne parlamentarne debate koja će uslijediti 8. aprila u Parlamentu, učesnicima će se dodijeliti sertifikati, povodom uspješno završenog Programa studentskog aktivizma.