Simulacija parlamentarne debate na Pravnom fakultetu

  • Štampa

U okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!“, organizovana je simulacija parlamentarne debate 23. marta, na Pravnom fakultetu u Podgorici. Simulacija na Pravnom fakultetu je uslijedila nakon treninga o parlamentarnim debatama u Petrovcu i nakon dvije simulacije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Na Pravnom fakultetu simulaciji su prisustvovali studenati, aktivisti romske i većinske populacije Programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”. Cilj ovog događaja je razvijanje retoričkih sposobnosti i unaprijeđenje javnog nastupa, kako bi na što efikasniji način uticali na kreiranje javnih politika i na proces donošenja odluka, a samim tim i pospješivanje javnog aktivizma mladih u Crnoj Gori.

Rad na Pravnom fakultetu je podrazumijevao brainstorming igre koji podstiču kreativnost, motivaciju, interakciju, kao i samu simulaciju parlamentarne debate. Učesnici su već na prethodnim simulacijama debata podijeljeni u timove - fiktivne partije. Nazivi fiktivnih političkih partija su: Socijaldemokratska ideja, Narodna pravda, Rame uz rame, kao i Ujedinjena socijaldemokratska partija. Partije su imale zadatak da osmisle svoje programe po kojima bi se razlikovali od drugih, i po kojima bi se rukovodili u raspravi o zakonu i predlaganju amandmana. Pored četiri partije, određeni učesnici su predstavljali poslanički klub koji se sastojao od tri nezavisna poslanika. Tema o kojoj su učesnici Programa studentskog aktivizma raspravljali i predlagali amandmane, bio je Zakon o izboru odbornika i poslanika. Amandmani koji su predloženi od strane partija kao i nezavisnih poslanika su se odnosili na ažuriranje biračkog spiska, biračka mjesta s akcentom na pristupačnost osobama sa invaliditetom, izbor predstavnika manjinskog naroda, izborne liste, izborne liste koje moraju sadržati određeni procenat osoba ženskog pola, itd.

Trening je završen dodjeljivanjem nagrada. Nagrade su dodjeljivane za najboljeg govornika, pregovarača, lidera i najbolji tim. Simulacije parlamentarne debate će se nastaviti na Pravnom fakultetu 7. aprila, a završna simulacija će uslijediti na Svjetski dan Roma 8. aprila, u Parlamentu Crne Gore.