Shema malih grantova 2019: Održana obuka za narativno i finansijsko izvještavanje i potpisan ugovor sa organizacijom ''Udruženje Egipćana''

  • Štampa

Projektni tim NVO ''Mladi Romi'' posjetio je 19. septembra 2019. organizaciju ''Udruženje Egipćana'' iz Tivta. Povod posjete bio je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz sheme malih grantova, kao i obuka članova organizacije o narativnom i finansijskom izvještavanju o sprovođenju projekta.

 

Tom prilikom, projektni tim obučio je članove ''Udruženja Egipćana'' o EU pravilima vezanim za finansijski menadžment, o komponentama finansijskog izvještavanja i finansijskoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz svaku aktivnost. Takođe, projektni tim predstavio je pravila narativnog izvještavanja i pravila vidljivosti prilikom organizacije aktivnosti i kreiranja projektnih materijala. Članovima Udruženja uručena je i brošura ''Kriterijumi transparentnosti i vidljivosti nevladinih organizacija'' u čijoj izradi je NVO ''Mladi Romi'' učestvovala kao dio međunarodne ERGO mreže.

 

Cilj projekta ''Svi u školu!'' koji je podržan sredstvima u iznosu od 3000,00 eur je povećan broj romske i egipćanske djece u obrazovnim institucijama. ''Udruženje Egipćana'' će kroz ovaj projekat, u saradnji sa OŠ ''Drago Milović'' pokrenuti licenciranje osnovne škole za izvođenje osnovnoškolskog programa za odrasle i programa elementarnog funkcionalnog opismenjavanja. Projektom je takođe predviđeno kreiranje baze podataka o djeci koja su napustila osnovnoškolsko obrazovanje na teritoriji Tivta, Budve i Kotora, kao i organizovanje motivacionih radionica za buduće korisnike programa vanrednog obrazovanja.

Pružanje podrške nevladinim organizacijama kroz shemu malih grantova sprovodi NVO ''Mladi Romi'' kao nacionalni partner za Crnu Goru, a u saradnji sa glavnim partnerom Roma Active Albania, kroz regionalni projekat ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija.