Sastanak romskih i pro-romskih nevladinih organizacija

Radni sastanak 05 junDanas je u prostorijama NVO Mladi Romi održan sastanak nevladnih organizacija koje se bave integracijom Roma i Egipćana u Crnoj Gori. 

Sastanak je imao za cilj da predstavnike/ce pomenutih organizacija upozna sa predstojećim konferencijama u junu, koje u svom fokusu imaju socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, a sve sa ciljem obezbjeđivanja djelotvornog učešća romskih predstavnika.

Na sastanku je, prevashodno, razgovarano o konferenciji koju organizuje Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, 10. juna 2014. godine, kao i konferenciji koju organizuju Vlada Crne Gore i  Sekretarijat za Dekadu Roma, 17. i 18. juna 2014. 

Sastanku su prisustvovali: Veselj Beganaj (Koalicija NVO „Romski krug“), Biljana Alković (Institut za socijalnu inkluziju), Milan Radović (Građanska alijansa), Fana Delija (Centar za romske inicijative), Marija Vuksanović (CEDEM), Danijela Vujošević (CEDEM), Behija Ramović (NVO Mreža „Prva“),  Vladimir Bošković (UNO Libertask), Mirsad Muratović (Romska nada), Samir Jaha (NVO „Mladi Romi“), Dženita Brčvak (NVO „Mladi Romi“) i Saša Pavićević (NVO „Mladi Romi“).

Preuzmite zajedničke preporuke sa sastanka koje su proslijeđen Delegacij EU. 

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg