Podrška sakupljačima sekundarnih sirovina

NVO Mladi Romi je od 01. avgusta počela sa implementacijom projekta Podrška sakupljačima sekundarnih sirovina, a koji je podržan od strane Ambasade SAD-a u Crnoj Gori kroz Julia Taft program. Planirana je implementacija projekta narednih 9 mjeseci, zaključno sa 30. aprilom 2022. godine.

0101 podrska sakupljacima sekundardnih sirovina

Opšti cilj ovog projekta je poboljšanje prava sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori, poboljšanje zapošljivosti, radnih mogućnosti i uslova rada sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori. Tokom trajanja ovog projekta planirane su sledeće aktivnosti:

- Organizovanje fokus grupa sa grupom sakupljača sekundarnih sirovina na kojima će biti riječi o njihovom radu, načinu na koji obavljaju svoj posao, alatima koje koriste u svom radu, materijalu koji prikupljaju, problemima sa kojima se suočavaju u radu i ostvarenim prihodima;

- Izrada analize i publikacije o radnim pravima sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori, problemima i prijedlozima načina rješavanja tih problema;

- Dodjela radnih alata u vrijednosti od 500 EUR za 30 korisnika koji ce biti izabrani na javnom konkursu;

- Umrežavanje  sakupljača sekundarnih sirovina.

Projekat je planiran u 13 crnogorskih opština i to u: Podgorici, Bijelom Bolju, Beranama, Nikšiću, Herceg Novom, Ulcinju, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu, Cetinju, Rožajama, Pljevljima. Ciljnu grupu projekta čini 50% pripadnika romske zajednice koji imaju status stalnog ili privremenog boravka u Crnoj Gori (raseljeno romsko stanovništvo) i 50% domicilnih pripadnika romske populacije.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg