Romski učenici prvog razreda srednje škole dobijaju podršku u učenju

  • Štampa

NVO Mladi Romi, koja 15 godina radi na unapređenju položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, zbog uticaja pandemije virusa COVID-19 na obrazovanje romskih i egipćanskih učenika, neophodnosti snažnije podrške radi smanjenja drop out-a, tj. napuštanja škole, uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori sprovodi inicijativu „Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije“ kojom će biti obuhvaćeni učenici prvog razreda srednje škole.

 

 

U prvi razred srednje škole tekuće školske godine upisano je 88 romskih i egipćanskih učenika, 49 dječaka i 38 djevojčica. Prošle školske godine broj romskih i egipćanskih učenika koji su upisali i završili srednju školu iznosi 41 (25 dječaka i 16 djevojčica).

Zbog primjetnog porasta broja upisanih, inicijativa će se sprovoditi u svim opštinama u Crnoj Gori u kojima ima romsko-egipćanskih učenika, a mentori će im u toku tekuće školske godine pružati podršku, pratiti njihov rad vodeći računa o specifičnim potrebama učenika u cilju poboljšanja redovnosti pohađanja i povećanja motivacije za nastavak školovanja.

Inicijativom će biti organizovane radionice koje imaju za cilj podizanje svijesti o vršnjačkom nasilju, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, te razvoju vještina koje su važne za uspjeh u životu i školi. Radionicama će biti obuhvaćeno 300 romskih i egipćanskih adolescenata i adolescentkinja.

Pored navednog, program će obezbijediti i vršnjačku podršku koja se organizuje prvi put, a koja ima za cilj povezivanje 50 romskih i egipćanskih učenika i učenika iz većinske populacije radi zajedničkog savladavanja školskog gradiva.

Svrha programa je inkluzija romskih učenika, bolja povezanost sa učenicima većinske populacije, redovno pohađanje nastave, poboljšanje školskog uspjeha i povećanje stope završavanja srednjoškolskog obrazovanja.

Mentorstvo za romske i egipćanske učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole obezbijeđeno je kroz druge inicijative NVO Mladi Romi.

Vizija naše organizacije: Ravnopravni, edukovani i aktivni Romi i Romkinje u Crnoj Gori