Okrugli sto ''ZaposliRo.me''

  • Štampa

Predstavnici naše organizacije prisustvovali su okruglom stolu ''ZaposliRo.me'', održanom 6.decembra u Bijelom Polju. Okrugli sto ''ZaposliRo.me'' je završni događaj istoimenog projekta, koji implementira nevladino udruženje ''Klub kulture'' iz Bijelog Polja. Projekat ima za cilj da podigne svijest poslodavaca u opštini Bijelo Polje o značaju procesa integracije Roma za cjelokupnu zajednicu kao i mogućnostima njihovog doprinosa tom procesu. Ovaj projekat finansiran je sredstvima iz šeme malih grantova u okviru regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', za koji je NVO ''Mladi Romi'' nacionalni partner za Crnu Goru.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici lokalnih institucija i nevladinog sektora, romski aktivisti i predstavnici romske zajednice, kao i predstavnici privatnog sektora iz Bijelog Polja. Okrugli sto bio je dobra prilika da sve zainteresovane strane razgovaraju o konkretnim izazovima i problemima sa kojima se Romi u opštini Bijelo Polje suočavaju kada je zapošljavanje u pitanju, kao i prilika za razmjenu podaka i informacija sa terena. Istovremeno, ovo je bila prilika za predstavljanje biltena ''ZaposliRo.me'' koja je zamišljena kao način povezivanja Roma i Romkinja koji traže posao i zainteresovanih poslodavaca.