Shema malih grantova 2019: Održana obuka za narativno i finansijsko izvještavanje i potpisan ugovor sa organizacijom ''Udruženje Egipćana''

Projektni tim NVO ''Mladi Romi'' posjetio je 19. septembra 2019. organizaciju ''Udruženje Egipćana'' iz Tivta. Povod posjete bio je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz sheme malih grantova, kao i obuka članova organizacije o narativnom i finansijskom izvještavanju o sprovođenju projekta.

 

Tom prilikom, projektni tim obučio je članove ''Udruženja Egipćana'' o EU pravilima vezanim za finansijski menadžment, o komponentama finansijskog izvještavanja i finansijskoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz svaku aktivnost. Takođe, projektni tim predstavio je pravila narativnog izvještavanja i pravila vidljivosti prilikom organizacije aktivnosti i kreiranja projektnih materijala. Članovima Udruženja uručena je i brošura ''Kriterijumi transparentnosti i vidljivosti nevladinih organizacija'' u čijoj izradi je NVO ''Mladi Romi'' učestvovala kao dio međunarodne ERGO mreže.

 

Cilj projekta ''Svi u školu!'' koji je podržan sredstvima u iznosu od 3000,00 eur je povećan broj romske i egipćanske djece u obrazovnim institucijama. ''Udruženje Egipćana'' će kroz ovaj projekat, u saradnji sa OŠ ''Drago Milović'' pokrenuti licenciranje osnovne škole za izvođenje osnovnoškolskog programa za odrasle i programa elementarnog funkcionalnog opismenjavanja. Projektom je takođe predviđeno kreiranje baze podataka o djeci koja su napustila osnovnoškolsko obrazovanje na teritoriji Tivta, Budve i Kotora, kao i organizovanje motivacionih radionica za buduće korisnike programa vanrednog obrazovanja.

Pružanje podrške nevladinim organizacijama kroz shemu malih grantova sprovodi NVO ''Mladi Romi'' kao nacionalni partner za Crnu Goru, a u saradnji sa glavnim partnerom Roma Active Albania, kroz regionalni projekat ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija.

 

  

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi