Terenska posjeta Bijelom Polju – NVU ''Klub kulture''

  • Štampa

Članovi projektnog tima NVO ''Mladi Romi'' organizovali su terensku posjetu Bijelom Polju, 29. jula 2019. Povod posjete bio je sastanak sa nevladinim udruženjem ''Klub kulture'', koje je jedan od korisnika malih grantova za 2018. godinu.  

Sastanak je bio prilika da se pregleda i finalizuje kompletna narativna i finansijska dokumentacija vezana za implementaciju projekta ''ZaposliRo.me'', koji je ''Klub kulture'' sprovodio, te sumiraju rezultati projekta. Tokom sastanka, zaključeno je da je ovaj projekat, podržan sredstvima u iznosu od 4496,00 eur, pružio direktnu korist za romsku zajednicu u opštini, ali i postavio dobru podlogu za dalje aktivnosti zagovaranja prema lokalnim i nacionalnim institucijama, kao i uspostavljanja saradnje sa lokalnom vlašću i poslodavcima na teritoriji opštine. Takođe, sprovođenje ovog projekta ojačao je kapacitete predstavnika organizacije za planiranje i sprovođenje projekata finansiranih kroz EU sredstva. Među brojnim aktivnostima projekta, izdvojene su:

- angažman medijatorke u obrazovanju u osnovnoj školi ''Pavle Žižić'' na period od 9 mjeseci;

- izrada biltena ''ZaposliRo.me'', sa informacijama o Romima i njihovoj kulturi, te radnim biografijama Roma koji traže zaposlenje;

- okrugli sto na temu zapošljavanja Roma i Romkinja, na kojem su učestvovali predstavnici lokalne vlasti, poslodavci iz privatnog sektora, predstavnici nevladinog sektora kao i predstavnici romske zajednice.

Nakon pregleda i zaključenja dokumentacije, predstavnici ''Kluba kulture'' i NVO ''Mladi Romi'' dogovorili su dalju stalnu komunikaciju i saradnju kroz rad Koalicije.

Dodjela malih grantova aktivnost je u sklopu projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'' koju NVO Mladi Romi sprovodi u saradnji s glavnim partnerom na projektu, Roma Active Albania. Projekat finansira Evropska komisija.