Program sindikalnog aktivizma “Ujedinjeni možemo više glas studentima, podrška radnicima” Trenig o sindikalnom organizovanju, radnim pravima, zaštiti na radu

  • Print

NVO Mladi Romi Herceg Novi u partnerstvu sa Unijom slobodnih Sindikata 25.-27. oktobra organizovali seminar za obuku 30 radnika (iz Nikšića, Podgorice, Cetinja, Budve, Herceg Novi, Bjelog Polja i Pljevalja) na održavanju čistoće grada, pripadnika Romske i ne-romske zajednice o razlićiim oblicima sindikalnog organizovanja i naćina ostvarivanja zaštite ekonomskih i socijalnih prava.

Treneri na seminaru su bili Srđa Keković, generalni sekretar USSCG, koji je prićao o znaćaaju sindikalnog organizovanja i udruživanja, sindikalana prava, slobode i obveza, kolektivno pregovaranje, aktuelne izmjene i dopune zakonodavnog okvira sa posebnim osvrtom na Zakon o radu, Zakonu o zaštiti zdravlja na radu, Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 Drugi trener je bio Laurie Clements- Solidarity centar, on je govorio o znaćaju jačanju organizacionih struktura i značaj udruživanja na grandskom nivou. Na trenigu su bili i gostujući predavaći iz Srbije –Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti Nezavisnost. On su prezentovali svoja iskustava oko granskog udruživanja. Na kraju treniga učesnići seminara su učestvovali na osnivanje prvog Granskog sindikata komunalnih radnika čistoće.

 Važnost osnivanje ovog granskog sindikata je to da radnicima sindikalnih udruženja daje mogućnost ućešća na nacionalnom nivou u izmjena i dopuna zakona.

 

Projekat '' Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima'' finansira Evropska unija korz Evropske instrument za demokratiju i ljudska prava, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore