Javni poziv za učešće u Programu studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA!”

 

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore objavljuju poziv za 25 studenata i studentkinja za pohađanje Programa studentskog aktivizma „Glas studentima!“. Cilj programa je da poboljša znanje i vještine polaznika/ca da učestvuju u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore.

Programom će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  1. Učešće u treningu o demokratiji i ljudskim pravima (12-14 oktobar 2018)
  2. Učešće u treningu o parlamentarnom sistemu Crne Gore i javnim politikama (2-4 novembar 2018)
  3. Učešće u treningu o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa (23-25 novembar 2018)
  4. Učešće u treningu o izvođenju simulacija parlamentarnih debata (15-17 februar 2018)
  5. Dvije simulacije parlamentarnih debata na fakultetima u Podgorici (februar-mart 2019)
  6. Simulacija parlamentarne debate u Skupštini Crne Gore koja će biti organizovana na Međunarodni dan Roma, 8. aprila (8. april 2019)
  7. Učešće u konsultativnim sastancima na lokalnom nivou koji će biti organizovani tokom trajanja projekta
  8. Učešće u radnoj grupi koja će imati za cilj monitoring i zagovaranje za politički i javni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe

Radna grupa će biti sastavljena od 10 najboljih polaznika treninga koji će za ovaj angažman dobiti nadoknadu u iznosu od 200 EUR neto.

Konkurs je otvoren za studente i studentkinje sa područja Crne Gore. Pohađanje programa je besplatno.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje treba da dostave biografiju (CV) i kratko motivaciono pismo na email adresu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 4. oktobra 2018. godine do 17h. Molimo Vas da u naslovu emaila navedete Prijava na Program studentskog aktivizma Glas studentima!. Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati pozivom na 020/221-193 ili putem emaila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ako ste spremni da svojim znanjem, energijom i liderskim potencijalom doprinesete rješavanju izazova u sistemu zaštite ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, prijavite se!

 

Program studentskog aktivizma realizuje se u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima!” koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

ROMACTED

romacted-logo

United we reach more!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Scholarships for Roma high school students

baner_ref_projekat.jpg

JIERCSWBT

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma in media

medijiromi