Facilitatori konkurs

Konkurs za angažovanje facilitatora

NVO Mladi Romi raspisuje konkurs kojim će biti angažovani facilitatori za vođenje fokus grupa sa sakupljačima sekundarnih sirovina iz sledećih opština: Podgorica, Bijelo Bolje, Berane, Nikšić, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat, Cetinje, Rožaje, Pljevlja. Odabrani facilitatori biće angažovani na period od 30 dana.

Šta je cilj fokus grupa?

Facilitator će biti u obavezi da vodi fokus grupe sa sakupljačima sekundarnih sirovina, s ciljem prikupljanja svih relevantnih podataka i informacija u vezi sa radom sakupljača sekundarnih sirovina. Tokom ovih fokus grupa facilitatori će razgovarati detaljnije o načinu rada sakupljača sekundarnih sirovina, alatima koje koriste, sigurnosti u radu, materijalima koje prikupljaju, problemima sa kojima se suočavaju u radu, ostvarenom prihodu i njihovim radnim pravima uopšte. Svakoj od 13 fokus grupa, u gorenavedenim opštinama, prisustvovaće 8 sakupljača sekundarnih sirovina. Cilj ove aktivnosti jeste da se obezbijedi poboljšanje zapošljivosti, radnih mogućnosti i uslova rada sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori.

Opis posla i zadataka facilitatora/ke

Facilitatoru će biti dodijeljene sledeće obaveze i zadaci:

- Kreiranje detaljnog plana rada sa jasno definisanim pitanjima iz oblasti radnog prava, kao i rada sakupljača sekundarnih sirovina

- Vođenje/facilitacija fokus grupa

- Izrada detaljnog izvještaja sa svake održane fokus grupe

Ko se može prijaviti na ovaj konkurs?

Na ovaj konkurs mogu se prijaviti pojedinci ili agencije sa teriotorije Crne Gore, a koji su do sada imali relevantno iskustvo rada u ovoj oblasti od minimum 2 godine.

Kako se prijaviti na ovaj konkurs?

Za prijavu na ovaj konkurs neophodno je poslati:

- Za agencije:

            - CV agencije

            - CV lica koje će biti angažovano za rad na ovoj aktivnosti, sa jasno navedenim opisom realizovanih fokus grupa u periodu od minimum 2 godine

            - Detaljan plan rada sa jasno definisanim pitanjima iz oblasti radnog prava, kao i rada sakupljača sekundarnih sirovina

            - Finansijska ponuda za organizaciju 13 fokus grupa u gore navedenim opštinama

- Za nezavisne facilitatore:

            - CV sa jasno navedenim opisom realizovanih fokus grupa u periodu od minimum 2 godine

- Detaljan plan rada sa jasno definisanim pitanjima iz oblasti radnog prava, kao i rada sakupljača sekundarnih sirovina

- Kontakt podaci (e-mail i broj telefona) osoba koje mogu potvrditi radno iskustvo kandidata u oblasti organizovanja i vođenja fokus grupa – minimum 3 kontakt osobe

- Finansijska ponuda za organizaciju 13 fokus grupa u gore navedenim opštinama

Svu navedenu dokumentaciju neophodno je poslati isključivo elektronskim putem na mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  najkasnije do 15. 10. 2021. godine do 16h.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ili pozivom na brojeve 020/221-193 i 067/311-760.

Ova aktivnost dio je projekta Podrška RE sakupljačima sekundarnih sirovina, a koji je podržan od strane Ambasade SAD-a u Crnoj Gori kroz Julia Taft program. Cilj projekta je poboljšanje radnih prava sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori, tj. poboljšanje zapošljivosti, radnih mogućnosti i uslova rada sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori.

United we reach more!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Scholarships for Roma high school students

baner_ref_projekat.jpg

JIERCSWBT

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg