Radna prava – jednake šanse za sve!

Projekat je počeo sa implementacijom 01. juna 2021. godine i trajaće narednih 10 mjeseci i  biće realizovan u šest crnogorskih opština – Podgorica, Nikšić, Kotor, Herceg Novi, Berane i Ulcinj.

Cilj projekta Radna prava – jednake šanse za sve! je doprinos unapređenju poštovanja radnih prava pripadnika/ca RE populacije zaposlenih u javnoj upravi kroz monitoring i evaluaciju. Direktna cilja grupa su pripadnici/ce RE populacije zaposleni u javnim preduzećima i ostalim lokalnim institucijama sa kojima će se raditi kroz organizovanje fokus grupa s ciljem njihovog informisanja i upoznavanja o radnim pravima.

 

0101 Veber-min

Projektom je predviđeno da sprovedemo sledeće projektne aktivnosti:

- Analiza o broju zaposlenih Roma/kinja u javnoj upravi (državna uprava, lokalna samouprava, javne sluzbe, javna preduzeća) i načinu/vrsti zaposlenja u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima

- Organizovati  6 fokus grupa sa po 10 pripadnika RE zajednice zaposlenim u javnim preduzećima i ostalim institucijama s ciljem dobijanja informacija o poštovanju radnih prava

- Organizovati  6 fokus grupa sa po 5 predstavnika/ca (lokalne institucije, civilni sektor i javna preduzeća)

Promovisati  značaj unapređenja uslova za zapošljavanje RE u institucijama javne uprave kroz izrađena 3 storytelling videa sa predsavnicima relevatnih institucija na lokalom i nacionalnom nivou i RE zajednicom,

- Izraditi akcioni dokument koji sadrži rezultate istraživanja, fokus grupa sa preporukama za unapređenje RJU u domenu zapošljavanja i poštovanja radnih prava RE zajednice zasnovanog na činjenicama i u skladu sa zahtjevima EU.

Projekat Radna prava – jednake šanse za sve!  podržan je kroz trogodišnji regionalni program Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi