ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje pripadnika na lokalnom nivou

Program ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou predstavlja zajednički program Evropske Komisije (DG NEAR) i Savjeta Evrope. Program ROMACTED se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, BiH, Kosovo, Albanija, Makedonija) i u Turskoj u više od 60 opština. U Crnoj Gori su programom obuhvaćeni Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj. Program je počeo sa implementacijom 5. aprila i trajaće 25 mjeseci.

ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou ima za cilj saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava kao i sa članovima romske zajednice. Programom se žele ojačati kapaciteti i interesovanja predstavnika lokalne samouprave koji se bave pitanjem inkluzije Roma, a sa druge strane se takođe žele ojačati kapaciteti pripadnika romske zajednice kako bi na adekvatan način izrazili svoje potrebe i ukazali na one probleme koje smatraju važnim za riješiti.

NVO Mladi Romi je partnerska organizacija u implementaciji programa, a program implementira Savjet Evrope, odnosno Programska Kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi