Aktivnosti programa ROMACTED u opštini Bar

U periodu između jula i septembra 2018. godine, sprovedene su brojne aktivnosti koje se tiču romske zajednice u opštini Bar. Sa predstavnicima opštine je održana inicijalna posjeta, gde je predstavljen ROMACTED program i plan facilitatora za predstojeći period. Zajedno sa kontakt osobom ispred opštine, faciltiatorka je obišla i lokalno romsko naselje gdje je imala prilike da razgovara sa ljudima i takođe prezentuje ROMACTED program. U okviru analize stanja na terenu, facilitatorka se sastala i sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija gdje je dobila informacije o tome koji su programi rađeni u prošlosti čiji su krajnji korisnici bili lokalno romsko stanovništvo. Takođe je održan i sastanak sa potencijalnim članovima CAG-a, pa u narednom periodu očekujemo da CAG započne sa radom.

Opširnije...

Sastanak sa ministrom za ljudska i manjinska prava

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak 19. septembra sa ministrom za ljudska i manjinska prava, gospodinom Mehmedom Zenkom. Svrha sastanka je upoznavanje ministra sa dosadašnjim aktivnostima koje su sprovedene kroz ROMACTED program.

Opširnije...

ROMACTED Nacionalna radionica

Nacionalna radionica za participativno učešće i strateško planiranje održana je 18. jula u hotelu CenterVille u Podgorici u sklopu projekta ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou. Učesnici radionice su bili predstavnici lokalnih samouprava, NVO i lokalni aktivisti kao i članovi ROMACTED tima iz Crne Gore i iz Strazbura. Cilj radionice je bio da prisutne upozna sa metodologijom programa kao i sa aktivnostima koje će biti sprovedene u sljedeće dvije godine. Na radionici je takođe održana i kratka vježba gdje su učesnici bili podijeljeni po grupama koje su sačinjavali predstavnici lokalnih samouprava i lokalni aktivisti, gdje su predstavljeni problemi sa kojima se suočava romske zajednica i rješenja tih problema.

Opširnije...

ROMACTED Najavna konferencija

Najavna konferencija (Launching event) za program ROMACTED održana je 17. jula u hotelu CenterVille u Podgorici. Konferencija je održana sa ciljem da se javnost upozna sa programom koji će u Crnoj Gori biti sprovođen do maja 2020. godine, a istovremeno je bio i cilj da se potpišu Memorandumi o razumijevanju između Savjeta Evrope, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i opštine u kojoj se program sprovodi. Konferenciji je prisustvovalo 80 ljudi, odnosno predstavnici Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, NVO Mladi Romi, zatim predstavnici Tima za Rome i Putnike unutar organizacije Savjeta Evrope iz Strazbura, Delegacije EU u Crnoj Gori, predstavnici lokalnih samouprava u kojima se program sprovodi, predstavnici brojnih međunarodnih i nevladinih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori kao i predstavnici državnih institucija.

Opširnije...

Informativni sastanak sa predstavnicima Glavnog grada - Podgorica

Članovi ROMACTED tima koji čine projektna službenica Savjeta Evrope Sanja Elezović, izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha, office manager NVO Mladi Romi Esmin Imeri, uz prisustvo Šefice Programske Kancelarije Savjeta Evrope Angele Longo, održali su 25. juna sastanak sa predstavnicima Glavnog grada Podgorica, na čelu sa sekretarom Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Ivanom Terzićem. Cilj sastanka je bilo predstavljanje programa ROMACTED predstavnicima Glavnog grada kao i aktivnosti koje će se sprovesti u naredne dvije godine. Na sastanku se govorilo i o aktivnostima koje Glavni grad sprovodi godinama unazad koje se odnose na pripadnike RE zajednice u Podgorici, kao i o Lokalnom akcionom planu sa akcentom na Rome i Egipćane.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi