Sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe u Baru

Članovi ROMACTED tima su 19. decembra održali sastanak sa članovima Lokalne akcione grupe iz Bara u prostorijama opštine. Sastanak je održan kao redovna aktivnost facilitatorke Sabre Decević i na njemu se govorilo o formiranju omladinske romske nevladine organizacije.

Opširnije...

Održan trening za članove Institucionalne radne grupe u opštini Bar

Predstavnici ROMACTED tima održali su 7. decembra u Baru trening sa predstavnicima Radne grupe na temu izrade Lokalnog akcionog plana za inkluziju RE populacije. Prisutni na treningu su imali prilike da čuju više o metodologiji ROMACTED-a kao i o usklađenosti Lokalnog akcionog plana (LAP) sa aktuelnom Strategijom za inkluziju RE populacije. Na treningu su takođe predstavljeni i podaci o položaju RE populacije u opštini Bar iz oblasti zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, socijalnog statusa i zdravstva. Podaci koji su dobijeni su se u velikoj mjeri razlikovali od onih koje je opština Bar imala, što će u dalje pomoći prilikom izrade LAP-a.

Opširnije...

Održan sastanak sa članovima Institucionalne radne grupe (IWG) u opštini Herceg Novi

Predstavnici ROMACTED tima održali su 23. novembra sastanak sa predstavnicima Radne grupe u opštini Herceg Novi. Radna grupa, koju sačinjavaju predstavnici Centra za socijalni rad opštine Herceg Novi, Biroa rada, Doma zdravlja, Uprave Policije i osnovne škole imaće za cilj u predstojećem periodu da rade na izradi Lokalnog akcionog plana za inkluziju RE populacije u Herceg Novom. Članovi Radne grupe su imenovani Rješenjem predsjednika Opštine Herceg Novi, dok će Radnom grupom predsjedavati potpredsjednica opštine.

Opširnije...

Sastanak sa Institucionalnom radnom grupom u opštini Bar

Predstavnici ROMACTED tima održali su 22. novembra sastanak sa formiranom Radnom grupom (IWG) u opštini Bar. Radnom grupom, koja je formirana odlukom Predsjednika Opštine Bar je predsjedavala potpredsjednica opštine Tanja Spičanović. Članovi ROMACTED tima su predstavili program prisutnima i podijelili materijale za prikupljanje podataka o romskoj populaciji u Baru. Radna grupa, koju sačinjavaju predstavnici Centra za socijalni rad opštine Bar, Biroa rada, Doma zdravlja, Uprave Policije, osnovne škole i predstavnik romske zajednice imaće zadatak u narednom periodu da, zajedno sa predstavnicima opštine i ROMACTED timom izrade Lokalni akcioni plan za inkluziju RE populacije. Opština Bar do sada nikada nije imala Lokalni akcioni plan za inkluziju RE populacije i zahvaljujući ROMACTED-u po prvi put se radi na njegovoj izradi. Lokalni akcioni plan će unaprijediti položaj romske zajednice, ali će uticati i na rješavanje problema sa kojima se susrijeće i većinska zajednica.

Opširnije...

Sastanak sa Gradonačelnikom Podgorice

ROMACTED tim je 20. novembra, zajedno sa Šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Angelom Longo održao sastanak sa Gradonačelnikom Glavnog grada, Dr Ivanom Vukovićem.

Tema sastanka je bila implementacija ROMACTED-a kao i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti koje će unaprijediti položaj romske zajednice u Podgorici.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi