Posjeta Opštini Bijelo Polje

  • Štampa

Tokom ove posjete učestvovali smo na redovnom sastanku radne grupe za implementaciju Lokalnog plana za inkluziju Roma u Bijelom Polju.

 

 

Svrha sastanka bila je razmjena mišljenja između Tima za implementaciju Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma i članova ROMACTED tima, kao i iniciranje kratkoročnih prioriteta vezanih za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje za naredni period.

Glavne teme sastanka bile su:

- Otvaranje Opštinske kancelarije za inkluziju Roma u Bijelom Polju istorijski je događaj za Rome u Bijelom Polju i Crnoj Gori i ovo bi trebala biti dobra praksa koju treba da prate i druge opštine u Crnoj Gori,

- Stambeno pitanje za romske porodice iz naselja Rakonje predstavljaju visok prioritet. U ovom procesu mora se uspostaviti bolja uključenost lokalnih Roma iz ovog naselja.

- U oblasti obrazovanja treba uložiti više sredstava. U procesu uključivanja romske djece u škole na svim nivoima, iz opštinskog budžeta za narednu godinu, treba uspostaviti planiranje sredstava za romskog saradnika u obrazovanju.

- Intenzivirati saradnju između opštinske Kancelarije za Rome, implementacionog tima LAP-a i lokalnih članova CAG grupe Roma.

Nakon sastanka članovi ROMACTED tima i zaposleni u Kancelariji za Rome posjetili su romska naselja Rakonje i Strojtanica. Članovi tima sastali su se sa aktivistima, članovima CAG-a i dogovorili intenziviranje aktivnosti vezanih za integraciju romske zajednice na lokalnom nivou.