Posjeta Opštini Nikšić

  • Štampa

Posjeta opštini Nikšić sastojala se od sastanka sa predstavnicima Opštine Nikšić i sastanka sa članovima romske zajednice.

 

 

 

Svrha sastanka bila je predstaviti gospodina Bottu - projektnog službenika Savjeta Evrope, programa ROMACTED za Crnu Goru, sa predstavnicima Opštine, upoznati njihove trenutne aktivnosti i informisati se o situaciji u romskoj zajednici i njihovim tekućim problemima.

Na sastanku sa predstavnicima opštine (gospođom Radojičić – predstavnicom kancelarije za mlade i g. Koraćem - sekretarijatom Sekretarijata za mlade, sport, kulturu i socijalnu zaštitu) razgovarali smo o ograničenjima usvojenog Akcionog plana za inkluziju RE zajednice, a koji je usvojen prije početka implementacije programa ROMACTED.

Neka od ograničenja o kojima se razgovaralo su loši indikatari, bez vremenskog okvira ili odgovornosti za aktivnosti, mali budžet.

Sa predstavnicima Opštine dogovoreno je da se sa članovima radne grupe za implementaciju LAP-a pripremi lista prioriteta za 2020. godinu.

 

 

Drugi sastanak sa predstavnicima romske nacionalnosti još jednom je naglasio probleme sa kojima se suočava zajednica (loši materijalni i stambeni uslovi i loše obrazovanje).

Na sastanku je dogovoreno da će predstavnici CAG-a, romske zajednice i dalje imati podršku u budućnosti. Takođe, i rad na prioritetima sa romskim facilitatorom, kao i stvaranje projekta koji može doprinijeti rješavanju problema /prioriteta na lokalnom nivou.