Sanacija puta u naselju Riversajd

  • Štampa

Članovi Lokalne akcione grupe iz Berana su 06. aprila 2020. godine organizovali akciju sanacije puta u romskom naselju Riversajd. U ovom naselju nalazi se 26 kuća, a dosadašnji put bio je u jako lošem stanju, što je u velikoj mjeri uticali na održavanje higijene u ovom romskom naselju.

SANACIJA F

Za ovu akciju obezbijeđeno je 30 kubika šljunka, a za tu namjenu opredijeljeno je 230 EUR bez PDV-a. Sama akcija sprovedena je kao jedan od ciljeva rada Lokalne akcione grupe a to je poboljšanje dobrobiti cjelokupne zajednice. Akcija je organizovana kroz program ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou. Članovi Lokalne akcione grupe, će u narednom periodu, u saradnji sa NVO Mladi Romi, nastavit da rade na poboljšanju uslova života u romskim naseljima Riversajd i Talum u Opštini Berane.

ROMACTED program finansira Evropska komisija i Savjet Evrope, a sprovodi se u zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, BiH, Kosovo, Albanija, Makedonija) i u Turskoj u više od 60 opština s ciljem poboljšanja položaja Roma i Egipćana na lokalnom nivou. U Crnoj Gori, ovaj program realizuje se u osam opština: Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj. Koordinator programa za Crnu Goru je NVO Mladi Romi.