Članovi romske zajednice žele uređenje naselja Sokolana

  • Štampa

S ciljem obezbjeđivanja veće uključenosti članova zajednice u poboljšanju procesa RE integracije, u Baru je, u naselju Sokolana, 05. jula 2020. godine, organizovan sastanak Lokalne akcione grupe (LAG). Pomenuti sastanak, organizovale su i vodile facilitatorke za Opštinu Bar – Sabra Decević i Vasfije Tusha zajedno sa predstavnicima romske populacije koji žele aktivno da doprinesu poboljšanju kvaliteta života zajedinice u ovoj opštini. 

Na sastanku je bilo riječi o situaciji sa epidemijom virusa COVID-19, kako je isti uticao i utiče na RE zajednicu u ovom naselju, kao i o značaju sva tri nivoa obrazovanja (prdškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) mladih, posebno pripadnica RE zajednice. Kao jedan od problema koji je neophodno riješiti u ovoj oblasti, a koji su članovi LAG-a posebno istakli, jeste prevoz djece do vrtića što u mnogome otežava upis i kontinuiranost pohađanja istog. Takođe, na sastanku je ukazano da se u narednom periodu posebna pažnja treba povesti na samo uređenje naselja Sokolana, čime bi se u mnogome poboljšao način života i svakodnevnog funkcionisanja stanovnika naselja.

Program ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Program se sprovodi u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj, u ukupno 64 opštine.