Poboljšanje izvora prihoda članova zajednice u Beranama je prioritet

  • Štampa

Kroz ROMACTED program, u opštini Berane djeluju dvije Lokalne akcione grupe (LAG) u naseljima Taulm i Riversajd. S tim u vezi, 22. juna 2020. organizovan je sastanak sa predstavnicima ROMACTED tima i članovima LAG-a iz ovih naselja. Na sastanku je bilo riječi o potrebama romske zajednice u ovim naseljima, o problemima zapošljavanja, socijalnom položaju RE pripadnika, obrazovanju.  Na sastanku je zaključeno da bi jedan od prioriteta LAG-a za naredni period trebao biti  poboljšanje izvora prihoda članova/ica zajednice kroz podršku unapredjenju zapošljivosti. U Beranama je  samo dvoje RE pripadnika zaposleno. Ostali članovi zajednice bave se privatnim fizičkim poslovima, rade za dnevnicu, prikupljanju sekundarnih sirovina i slično. 

U Beranama je takođe i 03. jula 2020. godine organizovan sastanak Lokalne akcione grupe za naselje Talum, a sastanak je organizovao facilitator Sultan Beća. Na sastanku se sa članovima posebno razgovaralo o značaju redovnog pohađanja nastave, a i predočeno je da je 12 učenika upisalo prvi razred srednje škole nakon pet godina. U narednom periodu, ova grupa će zajedno sa facilitatorom  posebno raditi na poboljšanju izvora prihoda i  zapošljivosti pripadnika RE zajednice u naselju Talum.

Program ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Program se sprovodi u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj, u ukupno 64 opštine.