Podrška ROMACTED programa razvoju zajednice u Nikšiću

U sklopu ROMACTED programa 08. juna 2020. godine, organizovan je sastanak Lokalne akcione grupe (LAG) u Nikšiću. Sastanak je vodila Marijana Blečić, facilitatorka u programu za ovu opštinu. Imajući u vidu ključni cilj LAG-a, a to je poboljšanje dobrobiti cjelokupne zajednice, na sastanku je bilo riječi o problemima i mogućnostima podrške mladima i starijim ljudima iz RE zajednice u Nikšiću. Na sastanku je odlučeno da se u narednom periodu radi na osiguravanju autobuskog stajališta u Trebješkoj ulici odakle kreću dva gradska autobusa i prevoze djecu do Osnovne škole Mileva Lajović Lalatović i svih važnih javnih ustanova u centru grada. 

 

Dodatno, facilitatorka Marijana Blečić je, kroz javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru šeme malih grantova, koji je raspisala organizacija Help, napisala dva projektna prijedloga za lokalne RE nevladine organizacije iz Nikšića. S tim u vezi, NVO Centar za afirmaciju RE populacije (CAREP) aplicirao je sa projektom - Omladinski RE klub – govorimo slobodno o svojim pravima! koji za cilj ima osnaživanje individualnih kapaciteta i vještina kod RE mladih kroz specifičnu/ciljanu metodu obuke Ljudska biblioteka, za otvoren pristup dijalogu sa drugima u vezi sa promocijom i zaštitom ličnih prava, što će rezultirati njihovim formalnim okupljanjem u Omladinskom RE klubu u kojem će nastaviti svoje aktivnosti.NVO Romska evropska alternativa (REA) je kroz ovaj poziv, a uz pomoć facilitarke Marijane Blečić, aplicirala sa projektom Škole prava/škole za RE  mlade – govorimo o svojim pravima u školi! čiji je cilj jačanje individualnih kapaciteta i osnaživanje vještina kod RE mladih u domenu razumijevanja i pristupa pravima, što će im pomoći za početak i/ili dalje bavljenje aktivističkim radom.

Program ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Program se sprovodi u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj, u ukupno 64 opštine.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi