Organizovan sastanak lokalne akcione grupe u Ulcinju

  • Štampa

Članovi ROMACTED tima, učestvovali su na sastanku lokalne akcione grupe (LAG) koji je bio organizovan 19. juna u Ulcinju. Sastanak je organizovan od strane facilitatora za Opštinu Ulcinj, Marka Junkovića i Almira Beganaja. Kako bi se obezbijedila veća uključenost članova zajednice u poboljšanju procesa RE integracije, u sklopu ROMACTED programa, oformljene su LAG grupe koje rade unutar lokalne romske zajednice. Članovi grupe su predstavnici romske populacije koji žele aktivno doprinijeti poboljšanju kvaliteta života RE populacije.


 

Na sastanku se govorilo o situaciji u RE zajednici nakon završetka prvog talasa epidemije COVID 19, a takođe članovi lokalne akcione grupe razgovarali su o planovima za budući period kao i problemima na koje je neophodno uticati kako bi se popravio status zajednice u ovoj opštini.    Samim tim, ključni cilj LAG-a u ovom programu jeste da poboljša dobrobit cijele zajednice, ne samo njenih članova, a sa druge strane, lokalne vlasti moraju prepoznati LAG kao partnera. 

Program ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Program se sprovodi u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj, u ukupno 64 opštine.