Terenska posjeta Meljinama i fokus grupe

Članovi ROMACTED tima su obavili terensku posjetu naselju Meljine u Herceg Novom u četvrtak 11. aprila, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad i Biroa rada Herceg Novi. Razgovarali su sa članovima romske zajednice o aktuelnim problemima i pronalaženju načina za njihovo rješavanje.

Nakon posjete su održane dvije fokus grupe sa članovima i članicama romske zajednice, koje su vodili eksperti angažovani preko Savjeta Evrope. Rezultati obavljenih fokus grupa će poslužiti za dobijanje realne slike o položaju romske zajednice u Herceg Novom. Rezultati će takođe će dobar osnov za dobijanje neophodnih informacija za izradu budućeg Lokalnog akcionog plana koji je iniciran od strane ROMACTED tima.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi