Pripremni sastanak sa ekspertima

  • Štampa

Članovi ROMACTED tima su održali sastanak sa facilitatorima i ekspertima, u petak 10. maja. Povod sastanka je pripremanje za predstojeći sastanak Nacionalnog savjetodavnog komiteta, koji će se održati u sklopu programa ROMACTED. 

Eksperti koji su uradili analizu servisa za RE populaciju i eksperti koji su uradili situacionu analizu na terenu će na sastanku Komiteta predstaviti rezultate, a na sastanku se radilo na usaglašavanju prezentacija.

Dobijeni rezultati će doprinijeti izradi nove državne Strategije za inkluziju RE populacije, kojom će se predvidjeti modeli unapređenja položaja romskog i egipćanskog stanovništva u Crnoj Gori.