Sastanak sa Ministrom ljudskih i manjinskih prava

ROMACTED tim je održao sastanak sa ministrom za ljudska i manjinska prava, Mehmedom Zenkom, 27. marta u prostorijama ministarstva. Sastanku je prisustvovala i Šefica Programske Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo. Povod sastanka je informisanje ministra Zenke o dosadašnjim sprovedenim aktivnostima programa ROMACTED, kao i predlaganje bolje saradnje sa određenim opštinama.

Ministar Zenka je tom prilikom obaviješten i o angažovanju dodatnih facilitatora, čime je svaka targetirana opština obuhvaćena gdje se metodologija programa nesmetano odvija. Takođe je informisan i o angažovanim ekspertima, koji će u predstojećem periodu zajedno sa ostalima koji su uključeni u program raditi na izradi Lokalnih akcionih planova, zatim na analizi servisa u opštinama koji se odnose na Rome i Egipćane, zatim na izradi istraživanja za situacinu analizu, kao i na obezbjeđivanju podrške za pisanje i sprovođenje EU projekata.

Sastanak sa ministrom Zenkom će biti jedna od redovnih aktivnosti ROMACTED tima u budućem periodu, gdje ćemo zajedničkim snagama raditi na poboljšanju položaja RE zajednice u Crnoj Gori.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi