Informativni sastanak sa opštinom Nikšić

Članovi ROMACTED tima koji čine projektna službenica Savjeta Evrope Sanja Elezović, izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha, office manager NVO Mladi Romi Esmin Imeri, uz prisustvo Šefice Programske Kancelarije Savjeta Evrope Angele Longo, održali su 1. juna inicijalni sastanak sa predstavnicima opštine Nikšić, na čelu sa potpredsjednicom opštine Sonjom Nikčević. Svrha sastanka je bilo upoznavanje predstavnika opštine sa programom ROMACTED kao i sa aktivnostima koje će biti sprovedene na teritoriji opštine u sljedećih dvije godine. U opštini Nikšić živi značajan broj pripadnika romske i egipćanske populacije koji godinama unazad imaju saradnju sa predstavnicima lokalnih institucija.

Opština Nikšić je uz opštinu Tivat jedina koja ima usvojen Lokalni akcioni plan za inkluziju RE populacije i koji je aktuelan. Sama ta činjenica može značajno doprinijeti da program ROMACTED bude uspješan u opštini Nikšić iz razloga jer postoji ustaljena struktura, koja podrazumijeva da u opštini postoji radna grupa koja vrši monitoring Lokalnog akcionog plana i radi na rješavanju problema RE zajednice. Zajedničkim snagama, ROMACTED tim, predstavnici lokalnih institucija i lokalno RE stanovništvo će raditi na svakodnevnom unaprijeđenju položaja ne samo RE populacije, već i ostalih građana Nikšića na način što će realizovati projekte i akcije dogovorene između svih zainteresovanih strana.

Nakon sastanka sa predstavnicima opštine, članovi ROMACTED tima su posjetili i nekoliko romskih naselja u Nikšiću gdje su sa mještanima govorili o aktuelnim problemima i očekivanjima za njihovo rješavanje. Problemi poput stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite su istaknuti kao dugoročni problemi na kojima treba raditi a takođe je bilo riječi i o nekim kratkoročnim problemima poput postavljanja trotoara i rasvjete u naselju. Svi problemi koje su mještani naveli su zabilježeni i u predstojećem periodu će se raditi na njihovom rješavanju.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi