Treći trening o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

U hotelu Palas, u Petrovcu, od 23. do 25. novembra je održan treći trening o odnosima sa javnošću, i relevantnim aspektima javnog nastupa u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”. Ovaj trening jeu okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, a uslijedio je nakon dvije obuke- o demokratiji i ljudskim pravima, kao i političkom sistemu Crne Gore i javim politikama.

Opširnije...

Trening o političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama

U okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, od 2. do 4. novembra, u hotelu Palas, u Petrovcu je održan drugi trening  o političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama. Nakon obuke o demokratiji i ljudskim pravima, kojom je u oktobru i započet ovaj program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”,  ovim treningom se nastavlja edukacija.Opšti cilj projekta je zaštita političkih, ekonomskih i socijalnih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje. Obzirom da je posebni cilj projekta unaprijediti uključenje mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore,  teme treninga su upravo bile  politički sistem Crne Gore i javne politike.

Opširnije...

Projektom će ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije

U okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, biće ojačan sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije u sedam crnogorskih opština, kao i poboljšana njihova znanja i vještine za učešće u procesu donošenja odluka.

To je saopšteno na pres konferenciji povodom predstavljanja projekta koji sprovodi nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi, u partnerstvu sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), a koji finansira Evropska unija (EU).

Izvršni direktor, NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da će se projekat, čija je implementacija započela 1. maja ove godine i koji će trajati do 31. decembra naredne godine, sprovoditi u sedam crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom. 

On je podsjetio da projekat predstavlja nastavak projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ sprovedenog tokom 2016. i 2017. godine, koji je takođe podržala Evropska unija.

„Novi projekat ima za cilj jačanje društvenog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj  Gori, kroz poboljšanje zastupljenosti i pružanje potrebnih znanja i vještina za učešće u procesu donošenja odluka“, naveo je Jaha. 

Opširnije...

Javni poziv za učešće u Programu studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA!”

 

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore objavljuju poziv za 25 studenata i studentkinja za pohađanje Programa studentskog aktivizma „Glas studentima!“. Cilj programa je da poboljša znanje i vještine polaznika/ca da učestvuju u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore.

Programom će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  1. Učešće u treningu o demokratiji i ljudskim pravima (12-14 oktobar 2018)
  2. Učešće u treningu o parlamentarnom sistemu Crne Gore i javnim politikama (2-4 novembar 2018)
  3. Učešće u treningu o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa (23-25 novembar 2018)
  4. Učešće u treningu o izvođenju simulacija parlamentarnih debata (15-17 februar 2018)
  5. Dvije simulacije parlamentarnih debata na fakultetima u Podgorici (februar-mart 2019)
  6. Simulacija parlamentarne debate u Skupštini Crne Gore koja će biti organizovana na Međunarodni dan Roma, 8. aprila (8. april 2019)
  7. Učešće u konsultativnim sastancima na lokalnom nivou koji će biti organizovani tokom trajanja projekta
  8. Učešće u radnoj grupi koja će imati za cilj monitoring i zagovaranje za politički i javni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe

Opširnije...

Najava: Konferencija za javnost povodom predstavljanja projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” (2)

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) organizuju konferenciju za javnost povodom predstavljanja projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”.

Konferencija će se održati u četvrtak, 20. septembra 2018. godine, u prostorijama EU Info centra, sa početkom u 10:30h.

Konferencija ima za cilj da javnost upozna sa ciljevima, aktivnostima, kao i očekivanim rezultatima projekta koji se implementira od 1. maja 2018. do 31. decembra 2019. godine. Ciljevi projekta su unaprijediti učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, kao i osigurati zaštitu ekonomskih i socijalnih prava romskih i neromskih radnika komunalnih preduzeća kroz uspostavljanje efikasnih institucionalnih mehanizama za sindikalno djelovanje.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi