Simulacija parlamentarne debate na Fakultetu političkih nauka

Programom studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, nastavlja se implementacija projekta „Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!“, i to izvođenjem simulacije parlamentarne debate, na Fakultetu političkih nauka, u Podgorici, 9. i 10. marta 2019. godine. Događaju su prisustvovali studenti i aktivisti iz romske i većinske zajednice. Svrha ovog događaja je da podstakne učesnike na kritičko razmišljanje, razvije njihove retoričke sposobnosti i osposobi ih za učešće u parlamentarnoj debati, kako bi na što efikasniji način uticali na proces donošenja odluka i kreiranje javnih politika, koje se između ostalog tiču pitanja Roma, socijalnih pitanja, kao i manjinskih prava.

Opširnije...

Konkurs za radno mjesto pravnika

NVO Mladi Romi, kancelarija u Podgorici, raspisuje konkurs, za radno mjesto:

PRAVNIK/CA – 1 izvršilac,  (na određeno vrijeme od 8 mjeseci)

Potrebno je da kandidat ima završen sledeći fakultet:

  • Pravni fakultet,

Prednost mogu imati kandidati sa:

  • Iskustvom u izradi pravnih akata
  • Iskustvom u oblastima inkluzije Roma
  • Iskustvom u radu u NVO sektoru ili međunarodnim organizacijama

Opširnije...

Trening o simulacijama parlamentarnih debata u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Trening o simulacijama parlamentarnih debata održan je od 15. do 17. februara u hotelu ''Palas'' u Petrovcu. Ovo je četvrti trening organizovan u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, a uslijedio je nakon treninga o demokratiji i ljudskim pravima, političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama, i o odnosima s javnošću.

Ovaj događaj je okupio 21 učesnika, studente i aktiviste iz romske i većinske populacije. Obzirom da je jedan od ciljeva projekta unaprijediti uključivanje mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, svrha treninga je bila edukacija o simulacijama parlamentarnih debata, jer je jačanje retoričkih sposobnosti prilikom javnog nastupa jedan od načina koji doprinosi osnaživanju studentskog aktivizma u procesu donošenja odluka.

Opširnije...

Saradnja između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPSS

Izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi Samir Jaha i predsjednica NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) Mina Međedović, 24.12.2018, potpisali su Memorandum o saradnji između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka.

NVO Mladi Romi je organizacija koja teži unaprijeđivanju i zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta, s posebnim akcentom na povezivanje i podsticanje mladih ljudi u romskoj zajednici na konkretne akcije i inicijative, osposobljavanje tinejdžera za razvijanje individualnih potencijala u korist ličnog i kolektivnog napretka. Polazeći od toga da su ciljevi obje organizacije podsticanje mladih i njihovog aktivizma u donošenju odluka u društvu, uvažavajući međusobnu autonomiju, potpisan je Memorandum o saradnji.

Opširnije...

Trening o demokratiji i ljudskim pravima u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, otpočeo je treningom o demokratiji i ljudskim pravima. Ovo je prvi trening u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”. Održan je od 12. do 14. oktobra u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Treningu je prisustvovalo 25 studenata i studentkinja, kako bi se obučili da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javnih politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima.Svrha treninga je bila okupiti i edukovati grupu mladih aktivista kroz informisanje i prenošenje znanja na teme aktivnog građanstva, ljudskih prava i demokratije, kao i monitoringa, s posebnim akcentom na njihovu implementaciju u praksi.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi