KONKURS za izbor mentora za 50 učenika RE populacije iz OŠ ‘’Božidar Vuković Podgoričanin’’ za 2023. godinu

NVO Mladi Romi

raspisuje

KONKURS

za angažovanje mentora

za učenike romske i egipćanske populacije koji su redovni učenici osmog i devetog razreda Osnovne škole ‘’Božidar Vuković Podgoričanin’’

 

NVO Mladi Romi raspisuje konkurs kojim će angažovati nastavnike iz OŠ ‘’Božidar Vuković Podgoričanin’’ koji će u školskoj 2023 godini pratiti i podržavati učenike iz romske i egipćanske populacije koji pohađaju osmi i deveti razred osnovne škole.

 

Mentorima će biti dodijeljene sljedeće obaveze i zadaci:

A. Osnovne dužnosti i ciljevi rada mentora

 1. Rad sa učenicima romske i egipćanske populacije, tokom drugog pulugodišta za školsku 2022/2023 godinu (februar-maj 2023), kroz pružanje dodatne podrške učenicima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja njihovog školskog uspjeha, uključivanja u dopunsku nastavu i pripremu za nastavak školovanja, savjetovanje učenika
 2. Rad sa učenicima romske i egipćanske populacije, tokom prvog pulugodišta za školsku 2023/2024 godinu (septembar-decembar 2023), kroz pružanje dodatne podrške učenicima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja njihovog školskog uspjeha, uključivanja u dopunsku nastavu i pripremu za nastavak školovanja, savjetovanje učenika
 3. Prikupljanje informacija o specifičnim potrebama učenika, a koje se tiču određenih školskih predmeta u kojima je učenicima potrebna dodatna podrška;
 4. Pomoć RE učenicima u poboljšanju njihovih ocjena u školi i motivacije za upis u srednju školu;

B. Individualne i grupne sesije sa učenicima

 1. Pravljenje plana učenja za svakog učenika ponaosob nakon identifikacije njegovih potreba i željenih ishoda učenja
 2. Pružanje mentorske podrške u trajanju od dva školska časa nedeljno (1.5h), odnosno 6h na mjesečnom nivou po učeniku;
 3. Pružanje podrške u učenju u malim grupama (do 5 učenika) i održavanje grupnih konsultacija, bazirane na potrebama učenika.
 4. Praćenje napretka mentorisanih učenika; revidiranje individualnog plana učenja po potrebi;
 5. Podsticanje i savjetovanje učenika osmih i devetih razreda na upis u srednju školu
 6. Informisanje i podsticanje učenika na uključivanje u vannastavne aktivnosti;
 7. Saradnja sa medijatorima u školi angažovanim od strane Ministarstva prosvjete.

C. Rad sa roditeljima učenika

 1. Uspostavljenje komunikacije i odnosa sa roditeljima učenika
 2. Održavanje sastanaka sa roditeljima mentorisanih učenika (jedan sastanak u školi svih mentora i roditelja mentorisane djece po tromjesečju)

D. Komunikacija sa NVO Mladi Romi

 1. Pisanje mjesečnih izvještaja o svom radu po obrascu koji dostavi NVO Mladi Romi
 2. Dostavljanje kopije svjedočanstva mentorisanih učenika na kraju školske godine NVO Mladi Romi
 3. Blagovremeno obavještavanje NVO Mladi Romi o svim značajnim promjenama statusa učenika ili nastavnika koji ga mentoriše

Kriterijumi za selekciju mentora:

 • Diplomirani nastavnici školskih predmeta;
 • Radno iskustvo u osnovnoj školi od najmanje 2 godine
 • Iskustvo u radu sa učenicima iz marginalizovanih grupa i dopunskim časovima
 • Dobre komunikacione vještine u radu sa učenicima i roditeljima
 • Razumijevanje poteškoća u obrazovanju sa kojima se djeca iz RE populacije suočavaju
 • Poznavanje rada na računaru; tehnička i kompjuterska pismenost

Napomena

Mjesečna nadoknada za angažovanje iznosi 19 eura mjesečno po jednom učeniku. Jedan mentor može imati maksimalno do pet učenika.

Prednost mogu imati mentori/profesori koji predaju duže od 5 godina sledeću grupu predmeta:

Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Engleski jezik, Njemački jezik, Biologija, Fizika, Istorija, Geografija.

Prijava:

Zainteresovani kandidati/tkinje se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara (koji dostavljamo uz konkurs), koji treba poslati isključivo elektronski na mail:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   najkasnije do 23. januara 2023. godine do kraja dana.

Uz popunjeni prijavni formular, kandidat/tkinja je dužan/na dostaviti i saglasnost direktora škole za njegovo/njeno potencijalno angažovanje u ovom programu. Posebno će se uzeti u obzir preporuka direktora/ke škole.

Obrazac za saglasnost direktora je takođe dostavljen uz ovaj konkurs.

Prijavni formular i saglasnost za direktore škola možete preuzeti ovdje: Saglasnost direktora / Prijava za mentore

 

 

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  kao i na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ili pozivom na brojeve 020/221-193 i 067/311-760.

 

Program mentorstva se realizuje u okviru projekta Mentorska podrška učenicima u završnim razedima osnovne škole koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

 

Vizija organizacije Mladi Romi:

Ravnopravni, edukovani i aktivni Romi i Romkinje u Crnoj Gori

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg