O ROMACTED programu sa predstavnicima Opštine Herceg Novi

  • Štampa

Članovi ROMACTED tima, Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi i Milica Kovačević, koordinatorka programa u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, sastali su se danas sa predstavnicima Opštine Herceg Novi, a u cilju upoznavanja sa aktivnostima iz druge faze ROMACTED programa.

0101 ROMACTED HN

Na sastanku su u svojstvu predstavnika opštine prisustvovali: Stevan Katić, predsjednik opštine, Željko Bajčeta, iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu i Nikola Samardžić, odbornik u Skupštini Opštine. Na sastaku je bilo riječi u planovima i aktivnostim za budući period u ovoj opštini, a koje će se organizovati u cilju unapređenja položaja RE zajednice.

Program ROMACTED – promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope, ROMACTED II faza (2021 - 2024), sprovodiće se u sedam opština: Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Tivat i Ulcinj.