Sastanak sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje

U ponedjeljak, 19. jula 2021. godine u prostorijama Opštine Bijelo Polje, organizovan je sastanak sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje i ROMACTED tima u cilju razmjene informacija i planova za dalji period u okviru druge faze ovog programa.

0101 romacted bp 13

Sastanku su prisutvovali: Petar Smolović, predsjednik Opštine, Ernad Suljević, potpredsjednik Opštine, Haris Malagić, sekretar, Miloš Kljajević, rukovodilac Odjeljenja za ljudska i manjinska prava u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, Dženada Rizvanović, zaposlena u Kancelariji za Rome, u sklopu odjeljena za ljudska i manjinska prava pri Sekretarijatu za lokalnu saupravu u Opštini, Milica Kovačević, koordinatorka programa u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, Rafet Mulić, facilitator programa za opštinu Bijelo Polje i Nerma Softć, predstavnica NVO Mladi Romi.

Na sastanku je bilo riječi o drugoj fazi ROMACTED programa, planovima i aktivnostima koje će se realizovati u budućem periodu u sklopu ovog programa. Učesnici sastanka su ujedno i razmijenili informacije o situaciji i problemima sa kojima se RE zajednica susrijeće u ovoj opštini. Najveći problem RE zajednice u Bijelom Polju i dalje ostaje problem stanovanja, Takođe, kroz ROMACTED program, Opštine će moći aplicirati za grant sheme putem kojih će dobiti određena finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti namijenjenim poboljšanju statusa ove marginalizovane grupe.

Program ROMACTED – promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokanom nivou kreiran je tako da izgradi političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, poveća lokalno upravljanje, izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se tiču njih. Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope, ROMACTED II faza (2021 - 2024), sprovodiće se u sedam opština: Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Tivat i Ulcinj.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg