Sastanak sa predsjednikom opštine Nikšić

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, gospodin Samir Jaha, je 1. jula  učestvovao na sastanku sa novim predsjednikom opštine Nikšić, g-dinom Markom Kovačevićem. Tom prilikom čestitao mu je na novoj poziciji i ukazao da romska zajednica od nove vlasti ima veća očekavanja za snažniju posvećenost i rješavanje problema RE zajednice na lokalnom nivou. Upoznao ga je sa aktivnostima Romacted projekta u prvoj fazi, od kojih je najznačajnija aktivnost bila i otvaranje i opremanje kancelarije za saradnike u socijalnoj inkluziji u lokalnoj školi.
 
Opština Nikšić je  prva Opština koja je davne 2008. godine napravila i usvojila lokalni akcioni plan inkluzije RE na inicijativu NVO Početak. Kasnije su još dva akciona plana napravljena i usvojena, od kojih je jedan i dalje aktivan - do 2022 godine. Nikšić je druga opština  po brojnosti Roma i Egipćana i broji blizu 1000 članova. Ono po čemu je opština Nikšić takođe specifična u odnosu na ostale gradove je da ima blizu 10 RE organizacija i različitih aktivista koji su sprovodili ili sprovode različite aktivnosti koje doprinose inkluziji ove zajednice u određenoj mjeri.  Pored svih dosadašnjih uloženih napora i sredstava od različitih aktera, problemi i dalje postoje. Stanovanje RE zajednice je nezaobilazna tema bilo kog sastanka, pa tako i ovog.  Doznali smo danas i da je predsjednik produžio ugovor jedinom pripadniku RE zajednice koji je zaposlen u opštini, a koji je započeo raditi tokom prošle godine. Sličnih sastanaka će biti u narednom periodu, a vjerujemo i konkretnih rezultata.
 
Sastanak je iniciran od strane kancelarije Savjeta Evrope u okviru programa Romacted. Na sastanku je učestvovao i predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, gospodin Sokolj Beganaj. Predsjednik i šef kabineta su upoznati od projektne službenice Romacted programa,  gospođe Milice Kovačević o planiram aktivnostima i mogućnostima za saradnju i doprinos RE zajednici u okvire druge faze Romacted programa. 
 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg