Država da uloži dodatne napore za podršku RE učenicima

Svjesni činjenice da za određene sistemske promjene u obrazovanju je neophodno vrijeme, država i institucije sistema, bi trebale što prije početi sa uloganjem napora – u finansijskom, kadrovskom, a posebno programskom dijelu kako bi se na taj način iskazala spremnost relevantnih institucija da daju svoj doprinos unapređenju obrazovnog procesa i obrazovnih ishoda učenika iz romske i egipćanske populacije, zaključeno je danas na konferenciji Mentorstvo kao podrška romskoj i egipćanskoj djeci u osnovnim i srednjim školama koju je organizovala NVO Mladi Romi.

 

0101 KONFERENCIJA 0

Tom prilikom, Safet Kalač, VD generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica pri Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi Crne Gore, saopštio je da Crna Gora već više od dvije decenije radi na unapređenju položaja u obrazovanju RE populacije, i samim tim određene mjere dale su i daju rezulate, na šta smo posebno ponosni, smatram da postoji dosta prostora za dalje unapređenje. U aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi prema RE učenicima, fokus je na jačanju integracije, obezbjeđivanju jednakih šansi. Posebno bih istakao aktivnosti koje je Ministarstvo sporvodilo, a to su kampanje za upis u školu – osnovnu i srednju, obezbjeđivanje besplatnih udžbenika, a obezbijedili smo i besplatan prevoz učenicima iz Podgorice, Berana i Nikšiću. Dodatno, angažovani su saradnici u socijalnoj inkluziji RE u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, dodijeljeno su stipendije za učenike srednjih škola. Za sve ove aktivnosti, Ministarstvo izdvaja pola miliona eura i samim tim mišljenja smo da se rad mora intenzivirati kako bi rezultati bili što bolji.

0101 KONFERENCIJA 1

Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi, prezentovao je ključne rezultate i uspjehe trogodišnje implementacije projekta „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“, kao i dvogodišnje implementacije projekta „Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obnrazovanju” i tom prilikom ukazao na činjenicu da samo tokom maja mjeseca 140 mentora i 460 djece je bilo uključeno u obrazovne programe koje smo realizovali. Imajući u vidu da će udžbenici od ove školske godine za sve učenike osnovnih škola biti besplatni, naš prijedlog je bio da se u Strategiji za socijalnu sredstva od 150 hiljada inkluziju RE zajednice koja su bila namjenjena za kupovina udžbenika, preusmjere i kroz njih se finansira program mentorstva učenika u osnovnim i srednjim školama i na taj način bi se značajno smanjio drop-out i mladi iz RE zajednice bi bili ohrabreni da nastave školovanje i na taj način postanu još korisniji dio društva, kazao je Jaha.

Dalje, on je predstavio najznačajnije rezultate programa mentorstva i kazao da je u 2018. godini angažovano 37 mentora na nivou Crne Gore i ukupno 108 učenika koji su praćeni, dok naredne godine prati se rast broja mentora (44) ali i učenika (120). U školskoj 2020/2021. godini agažovali smo 48 mentora dok smo mentorskim programom obuhvatili 155 učenika iz RE zajednice. I školskoj 2018/19. godinu uspješno je završilo 102 učenika, naredne godine njih 115, a ove godine 114 učenika je završilo za sada završni reazred.  Najčešći smjerovi i zanimanja koje učenici upisuju su uglavnom iz profili srednjih stručnih škola, kao što su: automehaničar, tehničar prodaje, tehničar usluživanja, kuvar, frizer, kazao je on.

0101 KONFERENCIJA 2

Ono na šta smo posebno ponosni jeste što smo na kraju 2018/2019. godine imali ukupno 20 učenika koji su uspješno završili srednju školu, 2019/20. godine imamo 41 učenika a 2020/21. godine kroz program mentorstva 27 učenika je uspješno završilo srednju školu, a taj broj će porasti kada se završe i avgustovski, popravni rokovi, rekao je Jaha.

Pojavom COVID-19 virusa učenici su nastavu pratili preko interneta i tada smo uz pomoć Ambasade USA u Crnoj Gori uspjeli da obezbijedimo 75 tableta sa karticama za internet, a 40 uređaja obzbijeđeni su kroz program „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“.  Nakon povratka u škole, za 60 korisnika obezbijeđene su autobuske karte, a za 62 korisnika obezbijeđeni su nedostajući udžbenici kako bi ublažili posljedice pandemije koronavirusa.

Poseban rezultat ovog programa je taj to da je 2018/19, 31 učenik obavljao plaćenu praksu nakon završene srednje škole, u trajanju od dva mjeseca, a njih 27 je uspješno završilo praksu. 2019/20. školske godine promjenjen je model zapošljavanja pa su za dva učenika finansirane bruto zarade u cjelosti koji su angažovani po ugovoru o radu. Od školske 2020/21 primjenjujemo model a u kom  učenici budu zaposleni za period od 6 mjeseci i od toga prva tri mjeseca bruto zarade  finansirana su kroz ovaj program, a ostala tri mjeseca finansiraju se od strane poslodavca. Kroz ovaj model ove godine uspješno je zaposleno šest učenika, zaključio je Jaha.

Moram reći da je program mentorstva koncipiran ne samo kao podrška u učenju djeci nego je to i program koji vodi ka njihovoj socijalizaciji i većoj integraciji u okviru samog društva. Ova NVO svojim pregalačkim radom, velikim profesionalizmom i entuzijazmom prevazišla je svoje okvire i dovela do toga da RE učenici shvate koji je značaj obrazovanja i koliko je to dobar putukaz za stvaranje njihove budućnosti, saopštila je Nataša Mitrić, direktorica Škole za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić” u Podgorici. Ona se takođe u svom izlaganju osvrnula i na novi model zapošljavanja koji je NVO Mladi Romi pokrenula, i kazala je da ovaj program na neki duži period pruža ekonomsku stabilnost učenicima i njihovim porodicama i upravo zato je važan i kvalitetan.

0101 KONFERENCIJA

 

Sebastijan Baftijari, učenik i korisnik mentorske podrške, naznačio je da je mentorstvo donijelo velike i važne razultate i donio je velike promjene. Kao jedan od korisnika programa, ovaj program mi je veoma pomogao, jer imati mentora znate da možete računati na nekoga ko će vam pomoći u radu i učenju. Mentor mi je pomogao i u neformalnom obrazovanju, koje mnogo pomaže u oblikovanju mladih. Ono na što bi posebno trebali raditi jeste smanjenje jezičke barijere, i sa tim bi se trebalo početi baviti još u najranijem periodu obrazovanja tačnije u osnovnim školama. Takođe, veoma sam zahvalan i i NVO Mladi Romi koja mi je dala šansu da stažiram u ovoj organizaciji, a sada sam u prilici i da započnem i rad u ovoj organizaciji, kazao je Baftijari.

U drugom dijelu konferencije bilo je riječi o izazovima i mogućnostima obrazovanja RE učenika u osnovnim školama u Crnoj Gori gdje su učesnici na paneli bili: Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi, Marijana Blečić, Pedagoški centar Crne Gore, Vera Božović, direktorica OŠ „Mileva Lajović Lalatović” u Nikšiću, Radomir Jočić, direktor OŠ „Radomir Mitrović” u Beranama, Biljana Krivokapić, direktorica OŠ „Savo Pejanović” u Podgorici i Elizabeta Ramadanović, učenica i korisnica mentorske podrške.

0101 KONFERENCIJA 5

Projekte „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“, kao i dvogodišnje implementacije projekta „Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obnrazovanju” NVO Mladi Romi realizovala je uz podršku Romskog Obrazovnog Fonda i Evropske Unije, putem kojih je obezbijeđena mentorska podrška za srednjoškolce iz RE zajednice u svim razredima, kao i osnovce u osmim i devetim razredima. Završna konferencija okupila je 50 predstavnika obrazovnih institucija u Crnoj Gori, predstavnike međunarodnih organizacija, nevladinih organizacije i medija.

0101 KONFERENCIJA F

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg