Nova faza ROMACTED programa predstavljena rukovodstvu Opštine Tivat

Članovi ROMACTED tima koji čine projektna službenica Savjeta Evrope Milica Kovačević i izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha, održali su 22. juna u Opštini Tivat inicijalni sastanak sa predsjednikom Opštine Željkom Komnenovićem, kao i njegovim timom,  podpredsjednicima Opštine Goranom Božovićem i Vladimirom Asićem, sekretarkom za društvene djelatnosti Borkom Mršulja, kao i Patriciom Pobrić menadžerkom Opštine. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Sokolj Beganaj.

0101 Tivat ROMACTED II

Prva posjeta Opštini u okviru ROMACTED programa II faze bila je upoznavanje predstavnika opštine sa programom i aktivnostima koje će uslijediti u sljedeće četiri godine. Na sastanku je najavljeno potpisivanje memoranduma o saradnji u okviru ROMACTED programa između Savjeta Evrope, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava kao i 7 lokalnih samouprava koje će biti dio programa druge faze.  

Predstavnik Ministarstva Sokolj Beganaj upoznao je prisutne sa nacrtom nove strategije za socijalnu inkluziju RE zajednice i predstavio ključne oblasti i očekivane aktivnosti.

Predsjednik Opštine Tivat kao i njegovi saradnici ukazali su punu spremnost za saradnju i zatražili podršku za pronalaženje partnera u svrhu zajedničkog rješavanja problema stanovanja za RE stanovnike dva naselja od kojih je jedno 7. jul, a drugo Lovanje.  

Iskazana je i zahvalnost rukovodstva Opštine na uspostavljenoj dobroj komunikaciji i saradnji sa NVO Mladi Romi.

Program Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTEDII bit će prirodan nastavak realizacije faze I programa ROMACTED na zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017.-2020.), Koji će poslužiti za proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične mjere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove u vezi s tim politikama, budžetima i pružanjem javnih usluga, povećavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

Projekt slijedi sljedeće ciljeve: poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i odgovora prema romskim građanima, a samim tim i poboljšanje pružanja usluga.

NVO Mladi Romi izabrana je za organizaciju koja će pružati podršku u realizaciji druge faze ROMACTED  programa. Ugovor o finansiranju između Savjeta Evrope i naše organizacije potpisan je 31. maja 2021. godine, kada smo i započeli sa implementacijom koja će trajati 43 mjeseca. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg