EU nagrada za integraciju Roma

Organizacija Roma Active Albania započela je implementaciju projekta EU nagrada za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za 2021. godinu, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije. Nagradom se želi skrenuti pažnja na konkretne napore i pozitivne rezultate različitih relevantnih učesnika u poboljšanju pristupa i kvalitete zapošljavanja Roma, sa posebnim fokusom na ravnopravnost polova i osnaživanje Romkinja u oblasti zapošljavanja.

0101 nagrada eu

Konkretna namjena nagrade je da pruži podršku sljedećim aktivnostima:

1. Prepoznavanje uloge i doprinosa zapošljavanja Roma kao jedno od ključnih područja za poboljšanje položaja ranjivih Roma i Romkinja u regiji;

2. Promovisati uspješne modele zapošljavanja Roma i Romkinja, te pozitivne promjene u njihovim zajednicama;

3. Podstaknuti institucionalni dijalog o zapošljavanju Roma;

4. Učiniti vidljivom podršku i rad Evropske unije na integraciji Roma u zemljama proširenja;

5. Podstaknuti saradnju među akterima koji su uključeni u proces integracije Roma;

6. Osigurati prepoznavanje i održivost uticaja koji ove aktivnosti imaju u loklanim zajednicama;

7. Identifikovati i podijeliti pozitivne prakse rada pojedinaca, javnih institucija, privatnih preduzeća i organizacija civilnog društva u oblasti zapošljavanja na svim nivoima – državnom i lokalnom.

Nezavisna komisija za ocjenu pregledaće prijave i odabrati dobitnike nagrade. Dodjeljuju se dvije nagrade po zemlji korsnici IPA fondova, a ukpno će biti promovisano 14 dobitnika i njihova dragocjena iskustva.

Ovo međunarodno priznanje će biti dodjeljeno svim dobtinicama na ceremoniji dodjele nagrada koja će se, ukoliko uslovi dozvole, održati u Briselu. Svi nagrađeni biće pozvani da prisustvuju ostalim događajima koji će biti organizovani u toku nedelje Roma 2021. Pored toga, dobitnici nagrade će dobiti i mogućnost da učestvuju u studijskoj posjeti Madridu na temu Pristup zapošljavanju za Rome.

Više informacija o konkursu kao i načinu prijave mogu se naći na linku - https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-2021-eu-award-roma-integration-western-balkans-and_en. Svi zainteresovani mogu se obratiti NVO Mladi Romi za podršku u procesu apliciranja.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg