Podrška u učenju za 160-oro djece

NVO Mladi Romi od 1. aprila do 30. juna 2021. godine sprovodi projekat „REtutor“.

Uticaj pandemije COVID-19 na obrazovni sistem i transformacija organizacije nastave, imali su negativne efekte na rezultate učenika u prvoj polovini školske 2020/21 godine.

 

0101 REtutor

U namjeri da ublažimo posledice, ovim projektom se nastoji riješiti problem loših rezultata i pružiti učenicima dodatna podrška, a sve u cilju poboljšanja opšteg znanja i boljeg uspjeha na kraju školske godine.

Glavna ciljna grupa ovog projekta su 160 učenika od četvrtog do sedmog razreda osnovnih škola u tri opštine (Podgorica, Nikšić, Berane), u kojima se bilježi znatan broj RE učenika.

Aktivnosti na ovom projektu se odnose na individualne tutorske časove u manjim grupama do 4 učenika i to iz tri predmeta - crnogorski, engleski jezik i matematika.

Pored toga, sljedeća aktivnost se odnosi na obezbjedjivanje pametnih uređaja (tablet uređaji sa internet konekcijom) i predviđeno je da se dodijeli 50 uređaja učenicima koji će upiati prvi razred srednje škole, a koji su lošeg materijanog stanja.

Takođe, projektom je planirano i kreiranje video materijala koji će prikazati projektne aktivnosti i rezultate projekta.

Tokom ovog projekta angažovano je 40 tutora-profesora, koji održavaju časove za RE učenike u obimu od 16 časova po jednom korisniku za sve predmete.

Projekat „REtutor“ je finansijski podržan od Romskog obrazovnog fonda.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg